Ngày này 40 năm trước    |    Thủ tướng thăm chính thức Australia, New Zealand năm 2015       

Hình ảnh - Phóng sự ảnh

Xem thêm