Trang chủ » Chuyên đề » 70 mùa thu Cách mạng

70 năm Ngoại giao vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

18:07, 12/08/2015

Thách thức lớn nhất đối với đối ngoại hiện nay là cùng lúc phải giải quyết tốt hai nhiệm vụ: giữ gìn môi trường hòa bình, thuận lợi cho phát triển; đồng thời giữ vững độc lập, chủ...

Diễu binh, diễu hành, bắn pháo hoa tầm cao mừng Quốc khánh

17:31, 12/08/2015

Ngày 12/8 tại Hà Nội, Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015 tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám...

Bộ Nội vụ tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lập

14:50, 12/08/2015

Bộ Nội vụ vừa ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ và ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước.

Các tổ chức tiền thân lực lượng CAND góp phần vào thắng lợi Cách mạng tháng Tám

10:42, 12/08/2015

Trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã được hình thành...