(Chinhphu.vn) - Để linh hoạt trong việc đóng bảo hiểm y tế (BHYT) của học sinh, sinh viên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị bổ sung vào Thông tư 41 quy định thời gian đóng BHYT cho đối tượng này là 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng.


Ông Phạm Lương Sơn (đứng) cung cấp thông tin về BHYT HSSV. Ảnh: VGP/Thu Cúc.

Thu BHYT làm nhiều đợt để giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh học sinh, sinh viên (HSSV) vào đầu năm học mới; tăng mức hỗ trợ của Nhà nước, đảm bảo không có sự chênh lệch giữa các nhóm đối tượng và cho phép gia đình có 2 HSSV tham gia BHYT được giảm mức đóng như đối tượng tham gia theo hộ gia đình… là những kiến nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) để đảm bảo công tác thu BHYT thuận lợi cho HSSV.

Năm học 2015-2016 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ và Thông tư số 41/2014/TT24/LT-BTC-BYT ngày 24/11/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Y tế, nên trong quá trình thu BHYT HSSV năm 2015-2016 có 2 điểm mới nổi bật, gây bất ngờ cho phụ huynh.

Cụ thể: Mức đóng BHYT đối với HSSV từ ngày 1/1/2015 là 4,5% mức lương cơ sở, thay vì 3% như trước; chuyển từ thu và phát hành thẻ BHYT theo năm học sang thu và phát hành thẻ theo năm tài chính.

Theo Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHYT Phạm Lương Sơn (BHXH Việt Nam), để tạo thuận lợi cho HSSV tham gia và phổ biến chính sách BHYT đến đối tượng này, BHXH Việt Nam đã kiến nghị nhiều giải pháp cụ thể.

Do thời hạn sử dụng thẻ BHYT của HSSV theo năm tài chính và phương thức đóng BHYT của HSSV là 6 tháng hoặc một năm/lần, dẫn đến tình trạng trong giai đoạn chuyển tiếp năm học 2015-2016 còn 3 tháng năm 2015 và cả năm 2016 chưa đóng, gây khó khăn cho HSSV khi tham gia BHYT.

Vì vậy, để linh hoạt trong việc đóng BHYT của HSSV, BHXH Việt Nam đề nghị liên Bộ Y tế-Tài chính bổ sung Thông tư 41 quy định thời gian đóng là 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. Khi phân kỳ như vậy, sẽ giảm áp lực cho phụ huynh đóng phí BHYT đầu năm.

Theo Thông tư 41, cán bộ làm công tác y tế trường học phải có trình độ tối thiểu là trung cấp y để thực hiện việc sơ cấp cứu, xử trí ban đầu cho HSSV khi bị tai nạn thương tích và các bệnh thông thường trong thời gian học tập tại trường; có phòng y tế hoặc phòng làm việc riêng.

Tuy nhiên, trước thực trạng nguồn nhân lực và cơ sở vật chất của y tế trường học chưa đầy đủ, để đảm bảo việc sử dụng nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe hiệu quả, đúng mục đích, kịp thời cho HSSV, BHXH Việt Nam đề nghị sửa đổi Thông tư 41 theo hướng: Đối với trường học không đủ điều kiện trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV thì được ký hợp đồng đối với cơ sở y tế đủ điều kiện khám chữa bệnh để thực hiện.

Về nội dung chi chăm sóc sức khỏe ban đầu, trước ngày 1/1/2015, việc sử dụng kinh phí BHYT tại các trường học được thực hiện theo Thông tư số 14/2007/TT-BYT ngày 8/3/2007 bao gồm: Chi trả lương, phụ cấp cho nhân viên chuyên trách y tế trường học, chi thực hiện hoạt động chăm sóc, bảo vệ và tư vấn sức khỏe HSSV.

Sau khi Luật BHYT số 46/2014/QH13 có hiệu lực, kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu để lại cho trường học chỉ để mua thuốc, vật tư y tế tiêu hao, trang thiết bị và dụng cụ y tế thông thường để tổ chức khám chữa bệnh; không chi trả chi phí khám sức khỏe định kỳ, y tế dự phòng và chi trả lương, phụ cấp cho nhân viên chuyên trách y tế trường học.

Thu Cúc