(Chinhphu.vn) - Từ năm 2016, giá dịch vụ y tế sẽ được điều chỉnh dẫn đến chi phí cho một thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) có thể tăng 20-25%. Do đó, việc phát triển đối tượng tham gia BHYT sẽ giúp cân đối quỹ, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Ảnh minh họa.

Năm 2016, việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ có nhiều thay đổi. Nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, BHXH Việt Nam đã có công văn nêu rõ 10 nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chính sách BHYT năm 2016.

Đó là: Phát triển đối tượng tham gia BHYT; đổi mới phương thức khám chữa bệnh BHYT ban đầu; tổ chức thực hiện khám chữa bệnh BHYT thông tuyến huyện; ký kết hợp đồng khám chữa bệnh BHYT năm 2016; tin học hóa BHYT; đổi mới phương pháp giám định theo tỉ lệ; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện giá vật tư y tế mới; đấu thầu thuốc, vật tư y tế; chấn chỉnh thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; tập huấn đào tạo.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Minh Thảo được Báo BHXH dẫn lời cho biết một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành là tập trung phát triển đối tượng tham gia BHYT.

Hiện nay tỉ lệ tham gia BHYT trong cả nước đạt 75% dân số, toàn ngành phấn đấu đến hết năm 2015 đạt tỉ lệ 75,4% dân số có BHYT. Năm 2016, giá dịch vụ y tế sẽ được điều chỉnh, theo đó chi phí cho một thẻ BHYT có thể tăng từ 20-25% so với hiện tại.

Do đó, theo ông Thảo, việc phát triển đối tượng là hết sức quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu cân đối quỹ BHYT. BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với các sở, ngành tại địa phương, các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết để phát triển đối tượng tham gia BHYT.

Bên cạnh đó, BHXH các tỉnh, thành phố cần phối hợp chặt chẽ với sở y tế và các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho người tham gia BHYT; chuẩn bị tốt về mọi mặt để triển khai thực hiện việc khám chữa bệnh thông tuyến huyện trong địa bàn tỉnh từ 1/1/2016.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh tin học hóa BHYT, triển khai ứng dụng CNTT trong giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; tổ chức thực hiện phương pháp giám định tập trung theo tỉ lệ đã được Chính phủ cho phép triển khai trên phạm vi cả nước theo đúng các quy định tại Quy trình giám định BHYT do BHXH Việt Nam ban hành.

T. Minh