(Chinhphu.vn) - Tính đến hết tháng 11, số thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) ước đạt 187,6 nghìn tỉ đồng, đạt 92,1% so với kế hoạch.

Người dân, doanh nghiệp đến giao dịch với cơ quan BHXH tại bộ phận một cửa.

BHXH Việt Nam cho biết, toàn ngành tiếp tục triển khai những giải pháp để phát triển đối tượng, tăng thu, giảm nợ đọng BHXH và thực hiện hiệu quả các chế độ chính sách BHXH, BHYT. Chế độ chính sách của người tham gia BHXH được giải quyết kịp thời, đúng quy định với thủ tục hành chính được rút gọn. Lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của các đối tượng được chi trả đầy đủ, an toàn, thuận lợi, quyền lợi của người tham gia BHYT được nâng cao.

Về cải cách thủ tục hành chính, thủ tục hành chính BHXH đã được cắt giảm từ 263 xuống còn 33 thủ tục. Trong đó, thành phần hồ sơ (gồm biểu mẫu, tờ khai, đơn, công văn đề nghị) giảm 56%, chỉ tiêu trên tờ khai, biểu mẫu giảm 82%, về quy trình, thao tác thực hiện giảm 78%.

Ngoài ra, thời gian thực hiện các thủ tục cũng được rút ngắn. Toàn ngành phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao, giảm thời gian thực hiện thủ tục từ 335 giờ/năm xuống còn 45 giờ/năm vào năm 2016.

Theo BHXH Việt Nam, ước đến hết tháng 11/2015, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đạt 12 triệu người, BHYT là 67,3 triệu người, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 10,2 triệu người, và BHXH tự nguyện là 0,23 triệu người.

Đến hết tháng 11/2015, số thu BHXH, BHYT ước thực hiện 187,6 nghìn tỉ đồng, đạt 92,1% so với kế hoạch. Trong đó, thu BHXH đạt 127,8 nghìn tỉ đồng, thu BHTN đạt 8,8 nghìn tỉ đồng, thu BHYT là 51 nghìn tỉ đồng.

Ước đến hết tháng 11/2015, toàn ngành đã giải quyết cho 7,7 triệu lượt người hưởng chế độ BHXH, thực hiện chi trả BHXH, BHYT với số tiền 182,3 nghìn tỉ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2014. Cụ thể, chi BHXH 133,2 nghìn tỉ đồng, chi BHTN 4,4 nghìn tỉ đồng, chi BHYT 44,8 nghìn tỉ đồng.

Công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT được triển khai đồng bộ và đạt một số kết quả bước đầu. Đến nay, nhiều địa phương đã hoàn thành việc kê khai và đang triển khai nhập dữ liệu theo quy định. Quy trình, mẫu sổ BHXH được đổi mới tạo thuận lợi cho cơ quan, đơn vị và người lao động; chính sách BHYT được phối hợp xây dựng, sửa đổi và hướng dẫn thực hiện kịp thời...

T. Minh