(Chinhphu.vn) - Năm 2013, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã cho phép xử lý 24 vị trí điểm đen, tiềm ẩn tai nạn giao thông với tổng kinh phí 56 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Đồng thời, đã chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện thi công hoàn thành công tác sửa chữa nền, mặt đường và bổ sung biển báo hiệu đường bộ tại 37 vị trí nút giao đường sắt với quốc lộ.

Trong công tác phòng chống lụt bão, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đặc biệt quan tâm đảm bảo giao thông thông suốt các vị trí trọng yếu trong mùa mưa bão năm 2013 như: Các vị trí hay ngập trên Quốc lộ 1 (khu vực Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận); Quốc lộ 14 (khu vực tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk); các vị trí thường xuyên sụt trượt trên Quốc lộ 6, tỉnh Sơn La; Quốc lộ 279, tỉnh Điện Biên và đường Hồ Chí Minh khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam.

Mặc dù nguồn vốn bảo trì đường bộ rất hạn hẹp nhưng Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo kịp thời đối với các Khu Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông; thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng, tiếp tục rà soát loại bỏ các biển báo hiệu đường bộ bất hợp lý, đồng thời bổ sung các biển báo hiệu ở những điểm cần thiết. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị đang thi công công trình trên đường bộ thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn giao thông đối với các công trình vừa khai thác, vừa thi công không để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông do thi công công trình gây ra.

Xuân Nha