(Chinhphu.vn) - Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đang khẩn trương hướng dẫn các DN đầu tư nước ngoài (FDI) thực hiện các thủ tục cần thiết theo hướng đơn giản và nhanh gọn nhất để giải quyết chi trả bồi thường thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm trong thời gian sớm nhất.
Tính tới thời điểm này, Bảo hiểm Bảo Việt ước tính có 123 đơn bảo hiểm bị ảnh hưởng, trong đó có 63 đơn bảo hiểm thiệt hại về tài sản và 60 đơn thiệt hại liên quan đến xe cơ giới, chủ yếu tại các DN FDI. Ước tính thiệt hại ban đầu từ các đơn bảo hiểm là 77 tỷ đồng. 

Bảo hiểm Bảo Việt cam kết xử lý nhanh chóng và quyết liệt các vụ việc phát sinh đối với khách hàng tham gia bảo hiểm tại Bảo hiểm Bảo Việt để khách hàng an tâm, có thể nhanh chóng tái ổn định sản xuất kinh doanh.

Đối với các thiệt hại phức tạp và có giá trị lớn, Bảo hiểm Bảo Việt mời các công ty giám định độc lập uy tín tiến hành giám định bồi thường. Qua đó, khách hàng đã hợp tác chặt chẽ và đánh giá cao việc xử lý nhanh chóng, phối hợp và hỗ trợ tận tình của Bảo hiểm Bảo Việt cũng như các đối tác của Bảo hiểm Bảo Việt (giám định viên và giám định độc lập).

Huy Thắng