(Chinhphu.vn) - BHXH Việt Nam cho biết, đến hết tháng 10/2018, toàn quốc có 14,19 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 251 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện; 12,13 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); 82,33 triệu người tham gia BHYT, đạt tỉ lệ bao phủ 87,62% dân số.

Lũy kế đến hết tháng 10.2018, toàn ngành thu được 264.946,2 tỉ đồng, đạt 80,1% kế hoạch cả năm.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đã giải quyết 101.766 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết cho 676.605 người hưởng trợ cấp một lần; 8.025.482 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe và chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT cho hơn 146 triệu lượt người.

Ngành BHXH còn phối hợp chặt chẽ với ngành LĐTBXH giải quyết cho 597.577 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp và 31.186 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

PN