Trang chủ » Bảo hiểm xã hội

Về thời gian tính hưởng BHXH của ông Thiều Đình Tình

10:50, 03/03/2010

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã chuyển kiến nghị của ông Thiều Đình Tình về thời gian tính hưởng BHXH đến BHXH tỉnh Thanh Hóa xem xét, giải quyết theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Yến Tuyết sẽ nhận được sổ BHXH vào tháng 6/2010

16:20, 18/01/2010

Hiện Công ty SAY FASHION Việt Nam đã lập kế hoạch thanh toán tiền nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), đến 31/5/2010 sẽ thanh toán hết số tiền nợ BHXH và vào ngày 15/6/2010 bà Nguyễn Thị Yến...