(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Nhi sinh tháng 5/1960, làm việc được 18 năm 7 tháng. Tháng 6/2015, bà đủ 55 tuổi, chấm dứt hợp đồng lao động và đã đóng BHXH tự nguyện 1 lần cho thời gian còn lại. Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH về BHXH tự nguyện đã có hiệu lực từ tháng 4/2016. Vậy, bà Nhi có được truy lĩnh lương hưu không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Tại Khoản 1 và 2, Điều 13 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/2/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện quy định, Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 4/4/2016, các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 1/1/2016.

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp của bà Nhi chấm dứt hợp đồng lao động từ tháng 6/2015 với thời gian đóng BHXH được 18 năm 7 tháng nên không thuộc đối tượng áp dụng quy định này và không được truy lĩnh lương hưu từ tháng 6/2015.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Lương hưu , BHXH , BHXH tự nguyện