(Chinhphu.vn) Ngày 11/4, BHXH Đồng Nai đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo giữ chức vụ Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai.

Tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu đã trao Quyết định số 298/QĐ-BHXH ngày 14/3/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Minh Thành, Phó Giám đốc phụ trách BHXH Đồng Nai giữ chức vụ Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai.

Phát biểu tại buổi lễ Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hòa Hiệp mong rằng, trong thời gian tới, Giám đốc Phạm Minh Thành tiếp tục phát huy những năng lực, kinh nghiệm, sự năng động trong quá trình công tác, phát huy trí tuệ của bản thân và tập thể nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./. 

Từ khóa: Bảo hiểm xã hội , Tổng giám đốc , quyết định , bổ nhiệm , nhân sự , Giám đốc , Đồng Nai , BHXH , Trần Đình Liệu , Phạm Minh Thành