(Chinhphu.vn) - Từ ngày 15/11 đến 20/12/2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức khảo sát trực tuyến sự hài lòng của người dân, tổ chức, DN đối với sự phục vụ của ngành BHXH Việt Nam.
Theo đó, mục đích cuộc khảo sát nhằm đánh giá khách quan về chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của Ngành, cũng như nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của người dân, tổ chức và DN. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ, góp phần thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH.

Cụ thể, Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng (BHXH Việt Nam) sẽ tổ chức thực hiện khảo sát trực tuyến qua tài khoản: khaosatsuhailong.cskh@vss.gov.vn, với phương thức gửi thông báo và phiếu khảo sát từ tài khoản thực hiện khảo sát đến email của người dân, tổ chức và DN đã dùng để giao dịch với cơ quan BHXH. Đối tượng khảo sát là người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) tại 63 tỉnh, thành phố. Thời gian khảo sát diễn ra từ ngày 15/11 đến 20/12/2021.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng sẽ tổ chức khảo sát trực tiếp tại 10 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Đà Nẵng, TPHCM, Bình Dương, Cần Thơ, Long An. Phương thức khảo sát là cử điều tra viên gặp trực tiếp người dân, tổ chức và DN để thực hiện khảo sát. Thời gian khảo sát từ ngày 6/11 đến 13/12/2021.

Tiêu chí đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức và DN đối với sự phục vụ của ngành BHXH Việt Nam được xác định chung theo 5 yếu tố gồm: Tiếp cận dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực BHXH, BHYT; TTHC; viên chức trực tiếp giải quyết công việc; kết quả giải quyết TTHC trong lĩnh vực BHXH, BHYT; tiếp nhận, giải quyết các ý kiến góp ý, phản ánh ý kiến của cá nhân, tổ chức và DN.

BT

Từ khóa: BHXH