(Chinhphu.vn) – Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Dân số vừa ký kết phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2018-2022.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn và Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Dân số Nguyễn Văn Tân ký kết chương trình phối hợp.
Nội dung phối hợp của 2 đơn vị là tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật BHXH, Luật BHYT, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH. Cụ thể là định hướng nội dung thông tin, biên soạn, xây dựng tài liệu tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT tới hệ thống cán bộ, cộng tác viên Dân số trong phạm cả nước; phát huy vai trò của cán bộ và cộng tác viên dân số trong tuyên truyền, vận động, tư vấn người dân và lao động khu vực nông thôn, trong các làng nghề, hợp tác xã, lao động tự do tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; sử dụng các kênh thông tin do Tổng cục Dân số quản lý như báo, tạp chí, đăng tải tin, bài tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH, BHYT tới người dân.

Đồng thời, tổ chức Hội nghị tập huấn trang bị kiến thức về BHXH, BHYT, kỹ năng tuyên truyền, vận động cho đội ngũ viên chức dân số tuyến xã, cộng tác viên dân số thôn, bản, tổ dân phố, tập trung ưu tiên các địa phương có đông lực lượng lao động nông nghiệp, diêm nghiệp, ngư nghiệp, lao động trong các làng nghề, hợp tác xã, lao động tự do, các tỉnh có tỷ lệ tham gia BHTN, BHYT thấp.

Theo ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, hoạt động phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT giữa hai đơn vị sẽ giúp các tầng lớp nhân dân hiểu biết hơn về quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia và góp phần phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Hiền Minh