(Chinhphu.vn) - Ngày 19/10/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến công bố Kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số của các bộ, tỉnh - DTI 2020. Theo đó, BHXH Việt Nam xếp hạng 4 trong 18 Bộ, ngành về công tác này.

Xếp hạng DTI 2020 của các bộ, ngành cung cấp dịch vụ công

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng cho biết, trên bình diện quốc gia, chuyển đổi số gồm 3 trụ cột Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số. Phát triển Chính phủ số để phục vụ người dân tốt hơn, dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia. Phát triển kinh tế số giúp người dân giàu hơn. Và phát triển xã hội số cho người dân hạnh phúc hơn.

Trên bình diện các bộ, chuyển đổi số không chỉ là chuyển đổi số trong hoạt động của bộ, không chỉ đơn giản là hoạt động ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, mà còn là dẫn dắt, thúc đẩy chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực. Trên bình diện địa phương, chuyển đổi số gồm 3 trụ cột lần lượt là Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số trong phạm vi địa phương đó.

Năm 2020 là năm đầu tiên triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Vì vậy chủ đề năm 2020 được chọn là “Chuyển đổi số khởi đầu khát vọng cho một thập kỷ hành động”.

Với quan điểm coi chuyển đổi số là một quá trình, không phải là đích đến, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho biết, muốn chuyển đổi số thành công, phải có “đồng hồ”, “thước đo” để biết chúng ta có đi đúng hướng, đi tốc độ nào trên chặng đường chuyển đổi số. Nói cách khác, chúng ta cần 1 bộ chỉ số đo lường về mức độ chuyển đổi số.

Trong năm 2020, Bộ TT&TT đã nghiên cứu, xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số. “Cũng như nhiều bộ đo lường xếp hạng khác, bộ chỉ số chuyển đổi số chỉ có ý nghĩa tương đối. Chúng tôi mong rằng các cơ quan, tổ chức, các bộ, tỉnh coi đây là 1 bộ chỉ số để tự đánh giá mức độ chuyển đổi số của chính mình”, Thứ trưởng lưu ý thêm.

Căn cứ trên Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số đã ban hành, lần đầu tiên, Bộ TT&TT công bố kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số của các bộ, tỉnh trong năm 2020. Kết quả đánh giá nhằm cung cấp bức tranh tổng thể về chuyển đổi số ở Việt Nam; đồng thời theo dõi, đánh giá, xếp hạng một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hằng năm của các bộ, tỉnh để có giải pháp thúc đẩy trong thời gian tới.

Thông tin tại Hội thảo, ông Nguyễn Phú Tiến- Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) cho biết, báo cáo DTI 2020 được tổng hợp từ 4 nguồn thông tin dữ liệu, thực hiện đánh giá mức độ chuyển đổi số của các bộ, tỉnh theo 3 nhóm: Các bộ cung cấp dịch vụ công (DVC), các bộ không cung cấp DVC và các tỉnh.

Kết quả, DTI 2020 cấp tỉnh trung bình là 0,3026; DTI 2020 của các bộ cung cấp DVC trung bình là 0,3982 và DTI 2020 của các bộ không cung cấp DVC trung bình là 0,2342. Kết quả này cho thấy, chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương trong năm 2020 đang trong giai đoạn bắt đầu.

Xếp hạng DTI 2020 của các bộ, ngành không cung cấp dịch vụ công

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, trong năm 2020, việc chuyển đổi nhận thức và kiến tạo thể chế được thực hiện khá tốt, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan nhà nước, DN tham gia vào quá trình chuyển đổi số ngày càng thuận tiện. Đến nay, 12/63 tỉnh, thành phố đã ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số, 50/92 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành Chương trình, Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025.

Theo báo cáo DTI 2020, ở nhóm 18 bộ, ngành cung cấp DVC, với việc đạt giá trị DTI là 0,4944, Bộ Tài chính là cơ quan dẫn đầu, tiếp theo lần lượt là: Ngân hàng Nhà nước (0,4932), Bộ KT-ĐT (0,4701), BHXH Việt Nam (0,4643) và vị trí thứ 5 là Bộ Y tế (0,4582). Còn trong 7 bộ, ngành không có DVC, Đài Truyền hình Việt Nam xếp vị trí thứ nhất với giá trị DTI là 0,2995.

Đáng chú ý, ở cấp tỉnh, kết quả xếp hạng DTI 2020 cho thấy, Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về mức độ chuyển đổi số năm 2020, với giá trị đạt được là 0,4874. Đây cũng là địa phương xếp hạng nhất ở cả 3 trụ cột Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số. Các vị trí tiếp theo trong top 10 tỉnh, thành phố lần lượt là: Thừa Thiên Huế, Bắc Ninh, Quảng Ninh, TPHCM, Tiền Giang, Cần Thơ, Ninh Bình, Kiên Giang và Bắc Giang.

Từ kết quả DTI 2020, đại diện Cục Tin hóa cho hay, hiện chỉ số chuyển đổi số còn thấp; do đó, các bộ, ngành và địa phương cần đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số theo cả 3 trụ cột: Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số. Cũng dựa vào DTI, các bộ, ngành và địa phương cần ưu tiên thúc đẩy những chỉ số còn thấp.

BT

Từ khóa: BHXH