(Chinhphu.vn) - Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của BHXH Việt Nam, các cấp ủy đảng, chính quyền; sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể và sự nỗ lực của BHXH tỉnh Bình Thuận, số người tham gia BHYT liên tục tăng, quyền lợi của người tham gia BHYT luôn được đảm bảo.


Số người tham gia BHYT của tỉnh Bình Thuận liên tục tăng, quyền lợi của người tham gia BHYT luôn được đảm bảo.

Hiện nay, toàn tỉnh Bình Thuận có hơn 982.465 người dân tham gia BHYT, đưa diện bao phủ BHYT đạt 83,64% dân số toàn tỉnh.

Để tạo thuận lợi cho người có thẻ BHYT tiếp cận, thụ hưởng các chính sách chăm sóc, nâng cao sức khoẻ, thời gian qua, BHXH tỉnh Bình Thuận đã phối hợp Sở Y tế tỉnh chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, khám chữa bệnh (KCB) BHYT. Nhờ vậy, mỗi năm, hàng triệu lượt người có thẻ BHYT được KCB nội, ngoại trú từ tuyến xã đến tuyến Trung ương, tổng chi phí hàng trăm tỷ đồng. Năm 2018, BHXH tỉnh đã thực hiện giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT cho hơn 2,2 triệu lượt người, chi phí hơn 964,2 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/11/2019, toàn tỉnh đã có hơn 2 triệu lượt người KCB BHYT với tổng chi phí hơn 642 tỷ đồng. Nhiều trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, nan y đã được BHYT thanh toán với chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng. 

Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở KCB cũng được quan tâm đầu tư; đội ngũ cán bộ y tế được nâng cao về năng lực chuyên môn; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các hoạt động nghiệp vụ... đã hỗ trợ tích cực cho công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân, góp phần làm giảm tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc phát triển người tham gia BHYT tại tỉnh Bình Thuận vẫn còn một số khó khăn. Nguyên nhân là do nhận thức của người dân về chính sách BHYT còn hạn chế, chất lượng chăm sóc y tế và thái độ phục vụ của một số cán bộ y tế tại một số cơ sở y tế chưa cao…

Để tiếp tục phát triển đối tượng tham gia BHYT hướng đến mục tiêu BHYT toàn dân, trong thời gian tới, BHXH tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động rà soát, giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể cho các xã, phường, thị trấn; đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHYT với sở, ban, ngành, đoàn thể, giúp nhân dân hiểu rõ tính ưu việt của chính sách an sinh xã hội này. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác giám sát trong việc thanh toán chi phí KCB BHYT; ứng dụng tiến bộ y học trong KCB BHYT… nhằm nâng cao chất lượng KCB và đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người dân khi tham gia BHYT

Minh Thông

Từ khóa: BHYT