(Chinhphu.vn) - Việc chuyển đổi số và chuyển hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử đã giúp Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam nâng cao tốc độ, hiệu quả công việc, hiệu lực quản lý, đảm bảo tính chính xác của công việc, hạn chế sai sót, tiêu cực.

Ảnh minh họa
Chia sẻ tại hội nghị trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử sáng nay, 23/7, BHXH Việt Nam cho biết, đến hết tháng 5, cơ sở dữ liệu của ngành đang quản lý 14,4 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, 363.000 người tham gia BHXH tự nguyện, 12,87 triệu người tham gia BHXH thất nghiệp, 84,48 triệu người tham gia BHYT, đạt tỉ lệ bao phủ 89% dân số.

Năm 2015, BHXH Việt Nam chính thức triển khai giao dịch điện tử. Đến nay, tổng số đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH thực hiện giao dịch điện tử là 337.193/571.235 đơn vị. Tổng số hồ sơ thực hiện giao dịch điện tử tính cả năm 2018 là khoảng 47,7 triệu hồ sơ.

Ngoài ra, hệ thống thông tin giám định BHYT năm 2018 đã tiếp hơn hơn 160 triệu hồ sơ giao dịch điện tử đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh.

Việc triển khai giao dịch điện tử đã giúp quá trình chuyển đổi từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử tại BHXH Việt Nam thực hiện ngay từ khâu đầu vào của nghiệp vụ, giúp điện tử hóa các quy trình nghiệp vụ thực hiện trong nội bộ từ đầu vào cho đến khi trả kết quả cho đơn vị.

BHXH Việt Nam đã thực hiện số hóa và lưu trữ dưới dạng điện tử trên 4,7 triệu hồ sơ giấy của đối tượng tham gia BHXH, tương đương 25 triệu trang tài liệu điện tử, để BHXH 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH cấp huyện và BHXH Bộ Quốc phòng khai thác, sử dụng. Trước đây, khi hồ sơ chưa được số hóa, địa phương cần sao lục hồ sơ từ trung tâm lưu trữ của ngành có thể mất vài tuần, nhưng nay có thể tra cứu với thời gian tính bằng giây.

Tại BHXH Việt Nam hiện nay, hồ sơ và dữ liệu điện tử được sử dụng trong công việc. Tất cả dữ liệu nghiệp vụ của ngành BHXH hiện nay đều được liên thông, kết nối và đồng bộ đảm bảo việc triển khai các hoạt động nghiệp vụ trên các phần mềm công nghệ thông tin, hạn chế sử dụng giấy tờ trong giải quyết hồ sơ nghiệp vụ.

BHXH Việt Nam đã được Ban Cơ yếu Chính phủ cấp và đưa vào sử dụng hơn 5.000 chữ ký số và đã sử dụng trong hoạt động nghiệp vụ để thay thế cho việc ký theo cách truyền thống.

Ngoài ra, từ năm 2017 đến nay, BHXH đã tích cực triển khai văn phòng không giấy tờ tại cơ quan BHXH các cấp. Xác định việc triển khai văn phòng không giấy tờ là sự cải cách, thay đổi toàn bộ cách thức làm việc của cán bộ cơ quan, do vậy, từ tháng 3/2017, BHXH đã yêu cầu lãnh đạo cơ quan BHXH các cấp không ký, không trình văn bản giấy dưới mọi hình thức (trừ các văn bản mật và một số văn bản hồ sơ theo danh mục quy định).

Gia Huy