(Chinhphu.vn) - Đó là nội dung tại Hội nghị thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2019 diễn ra tại Hà Nội, ngày 25/9/2019.

Theo đó, Hội nghị đã nêu rõ để đảm bảo quyền lợi cho người lao động trước tình trạng trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN, nợ đọng, chiếm dụng tiền BHXH, BHYT, BHTN của chủ sử dụng lao động hiện nay. Liên cơ quan Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện khởi kiện những doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng và gian lận BHXH, BHYT, BHTN ra tòa án.

Cùng với đó liên cơ quan sẽ phối hợp tiến hành rà soát, thống kê cụ thể số người lao động bị ảnh hưởng quyền lợi trong các doanh nghiệp phá sản, rút giấy phép kinh doanh, có chủ nợ bỏ trốn, tránh để các doanh nghiệp lợi dụng các kẽ hở của pháp luật để trốn đóng, né đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Như vậy, khi doanh nghiệp cố tình trây ì, nợ đọng, trốn đóng, gian lận BHXH, BHYT, BHTN ngoài việc sẽ bị kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN; khởi tố hình sự theo quy định tại Điều 214, 215, 216 của Bộ Luật hình sự và hướng dẫn tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Ngoài ra, còn bị Liên đoàn lao động là đại diện hợp pháp chính đánh của người lao động tiến hành khởi kiện ra tòa để đòi các quyền và lợi ích về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Đây cũng sẽ là “công cụ” pháp luật hữu ích để “trị” các doanh nghiệp cố tình trây ì, nợ đọng, trốn đóng, gian lận BHXH, BHYT, BHTN.

Quang Thuận

Từ khóa: BHXH , gian lận , doanh nghiệp