(Chinhphu.vn) – BHXH TP. Hà Nội và Sở Y tế TP. Hà Nội vừa ký kết Quy chế phối hợp về thực hiện chính sách, pháp luật BHYT. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý tham dự và chứng kiến Lễ ký kết.

Hai bên thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin về công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHYT và phương án giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Giám đốc BHXH Hà Nội Nguyễn Đức Hòa cho biết, Hà Nội có nhiều BV đầu ngành với các trang thiết bị đa dạng, hiện đại, lượng bệnh nhân KCB BHYT rất lớn. Năm 1995, Hà Nội có 552.000 người tham gia BHYT, thì năm 2020 đã có trên 7 triệu người tham gia- bằng 90,1% dân số (tăng 12,7 lần). Số lượt KCB BHYT cũng tăng nhanh qua các năm: năm 1995 có 1,6 triệu lượt, thì năm 2020 có trên 12 triệu lượt (tăng 7,5 lần). Chất lượng KCB BHYT ngày càng nâng lên, phạm vi quyền lợi BHYT được mở rộng…

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cũng cho biết, việc ký kết quy chế phối hợp giữa 2 ngành là rất cần thiết, nhằm thực hiện tốt hơn nữa chính sách BHYT; khắc phục những tồn tại, hạn chế, đảm bảo phù hợp với thực tiễn... “Thời gian tới, Sở Y tế sẽ tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao chất lượng KCB, phối hợp chặt chẽ với BHXH Hà Nội tổ chức thực hiện tốt chính sách BHYT và cùng nhau giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị với Bộ Y tế và BHXH Việt Nam xây dựng, sửa đổi, bổ sung những điểm chưa phù hợp về chế độ, chính sách BHYT”, ông Nguyễn Khắc Hiền cho biết.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khẳng định, việc ký quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và BHXH Hà Nội là cụ thể hóa quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và BHXH Việt Nam, kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách BHYT.

Quy chế phối hợp giữa BHXH Hà Nội và Sở Y tế Hà Nội gồm 3 chương, 9 điều quy định nguyên tắc, nội dung phối hợp và trách nhiệm của mỗi bên.

Theo đó, hai bên thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin về công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHYT và phương án giải quyết các khó khăn, vướng mắc; phối hợp trong việc đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi chính sách, pháp luật BHYT; phối hợp tổ chức thực hiện chính sách BHYT.

Mỗi năm, Giám đốc BHXH và Sở Y tế Hà Nội đồng chủ trì Hội nghị công tác KCB BHYT với các cơ sở KCB BHYT từ 1-2 lần, chỉ đạo thực hiện các biện pháp kiểm soát chi phí KCB, sử dụng quỹ BHYT, phòng chống lợi dụng, gian lận, trục lợi quỹ; phối hợp trong đấu thầu thuốc, phân bổ kinh phí chi KCB BHYT hằng năm trình UBND Thành phố phê duyệt.

Đồng thời, định kỳ hằng quý, lãnh đạo hai ngành họp giao ban đánh giá kết quả hoạt động và thống nhất giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Chậm nhất đến ngày 5/11 hằng năm, Sở Y tế dự báo tăng, giảm số lượng cơ sở KCB BHYT năm sau làm cơ sở để BHXH Hà Nội tiếp tục ký hợp đồng KCB BHYT. Vào dịp Ngày BHYT Việt Nam hàng năm (1/7), hai ngành phối hợp tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về BHYT. Đồng thời, phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHYT.

Thu Cúc