(Chinhphu.vn) – Ông Vũ Huỳnh An Khang (TP. Hồ Chí Minh) nghỉ việc từ ngày 15/3/2016 nhưng đến nay công ty vẫn chưa trả lại sổ BHXH với lý do, công ty chuyển địa điểm, cơ quan BHXH gửi sổ về địa chỉ cũ nên bị thất lạc.

Ông Khang đã tra cứu thông tin sổ BHXH (số 7910215218) trên website BHXH TP. Hồ Chí Minh thì thấy số tiền đóng BHXH của ông trong các năm 2013, 2014, 2015 và 2016 không đầy đủ. Ông Khang đề nghị được giải đáp về vấn đề này.

Về vấn đề này, BHXH  TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Công ty TNHH một thành viên YUMMYPIN nộp hồ sơ chốt sổ BHXH cho ông Khang ngày 10/4/2016. Đến ngày 14/4/2016 Công ty chuyển địa chỉ trụ sở kinh doanh mà không thông báo với cơ quan BHXH Quận 3, do đó hồ sơ chốt sổ không gửi đến Công ty được và trả lại cho cơ quan BHXH Quận 3.

Ngày 14/6/2016 Công ty đã chủ động liên hệ với cơ quan BHXH Quận 3, nhận lại sổ và trả sổ cho ông Khang.

Hiện tại, cơ quan BHXH đưa dữ liệu tra cứu thông tin đóng BHXH của người lao động lên trang web http://c13.bhxhtphcm.gov.vn/ 6 tháng một lần. Quý I/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh đã chuyển dữ liệu của 6 tháng cuối năm 2015. Dữ liệu trên trang web chỉ thể hiện quá trình tham gia BHXH đến tháng mà đơn vị đã đóng tiền đầy đủ.

Khi tra cứu ông Khang chưa thấy quá trình tham gia BHXH năm 2016 nên cho rằng không đầy đủ. Tuy nhiên, trên sổ BHXH đã chốt đến tháng 2/2016.

 Chinhphu.vn

Từ khóa: Đóng BHXH , sổ BHXH