(Chinhphu.vn) – Ngày 26/12, BHXH Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT, với nhiều thông tin nóng.

Phó tổng giám đốc BHXH Phạm Lương Sơn cung cấp thông tin về BHXH, BHYT. Ảnh: Thu Cúc/VGP

Theo BHXH Việt Nam, tính đến hết tháng 12/2017, số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,52 triệu người; BHTN 11,72 triệu người; BHXH tự nguyện 291.000 người; BHYT 81 triệu người, đạt tỉ lệ bao phủ 86% dân số. Toàn ngành thu 289.349 tỷ đồng, đạt 101% so với kế hoạch giao; trong đó, thu BHXH là 194.943 tỷ đồng; thu BHTN là 13.263 tỷ đồng; thu BHYT là 81.143 tỷ đồng.

Số tiền nợ BHXH là 5.737 tỷ đồng, chiếm 3,0% số kế hoạch thu BHXH do Thủ tướng Chính phủ giao, giảm 0,8% so với năm 2016.

Theo Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn, năm 2017, BHXH Việt Nam đã tập trung vào công tác thu, phát triển đối tượng, chỉ đạo BHXH các tỉnh có số người tham gia BHYT thấp so với tỉ lệ chung của toàn quốc; người lao động làm việc ở các khu công nghiệp, khu chế xuất chưa tham gia BHXH.

Đồng thời, chỉ đạo BHXH các tỉnh tập trung mọi nguồn lực để đôn đốc kiểm tra, thanh tra, đặc biệt là thanh tra đột xuất các đơn vị sử dụng lao động nợ đọng từ 3 tháng trở lên, phải đóng đủ BHXH, BHYT, BHTN trước thời điểm 31/12/2017; phấn đấu giảm tỉ lệ nợ gối đầu sang năm 2018 ở mức dưới 3%.

BHXH cũng đã khẩn trương in, đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT đã đồng bộ theo mã số BHXH. Đảm bảo 100% người tham gia BHYT đã đồng bộ có mã số BHXH được cấp thẻ BHYT mới, bao gồm cả các nhóm đối tượng được Ngân sách Nhà nước đóng hoặc hỗ trợ một phần mức đóng. Đối với người tham gia chưa đồng bộ mã số BHXH mà thời hạn phải đổi thẻ BHYT vào tháng 1/2018, phải tập trung đồng bộ và cấp xong trước ngày 31/12/2017 để trả thẻ cho người tham gia.

Bên cạnh đó, BHXH cũng tập trung rà soát chi phí KCB BHYT quý III, quý IV trên hệ thống thông tin giám định điện tử, đồng thời hướng dẫn BHXH các tỉnh phương thức, nội dung cần chú ý khi thực hiện giám định tự động.

Hoàn thiện Quy chế về việc tham gia đấu thầu thuốc của cơ quan BHXH tại các cơ sở y tế.

Tăng cường rà soát các cơ sở KCB, đặc biệt là những cơ sở KCB có cảnh báo trên Hệ thống thông tin giám định để kịp thời phát hiện những và ngăn ngừa những biểu hiện lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thuốc BHYT trước 1/1/2018

Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về vấn đề quỹ bảo hiểm y tế và việc đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện tại Thông báo số 400/TB-VPCP ngày 29/8/2017 của Văn phòng Chính phủ. Trong đó có nội dung: Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 7/7/2016 của Chính phủ từ ngày 1/1/2018; BHXH Việt Nam đã chủ động, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện.

Ngày 11/10/2017, BHXH Việt Nam đã có Quyết định số 1801/QĐ-BHXH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2018 thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia đối với 5 hoạt chất (24 mặt hàng) do BHXH Việt Nam thí điểm tổ chức thực hiện đấu thầu của Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía bắc với 4 gói thầu. Cụ thể: gói thầu số 1: Mua thuốc generic thuộc danh mục đấu thầu tập trung quốc gia cho khu vực miền Bắc. Gói thầu số 2: Mua thuốc generic thuộc danh mục đấu thầu tập trung quốc gia cho khu vực miền Trung. Gói thầu số 3: Mua thuốc generic thuộc danh mục đấu thầu tập trung quốc gia cho khu vực miền Nam. Gói thầu số 04: Mua thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị thuộc danh mục đấu thầu tập trung quốc gia.

Ngày 20/11/2017, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía bắc đã tổ chức lễ mở thầu các gói thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2018 thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia do BHXH Việt Nam tổ chức thí điểm, với 31 nhà thầu đã mua và nộp hồ sơ dự thầu. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu BHXH Việt Nam phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ (A83) – Bộ Công an nhằm đảm bảo an ninh, minh bạch trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía bắc là đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện công tác đấu thầu tập trung cấp quốc gia của BHXH Việt Nam sẽ tổ chức thực hiện và hoàn thành quy trình đấu thầu, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và ký thỏa thuận khung. Hiện nay, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc đang tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu, dự kiến công bố kết quả lựa chọn nhà thầu trước 1/1/2018. Đợt đấu thầu này, khẳng định việc đấu thầu tập trung quốc gia thí điểm đối với thuốc thuộc lĩnh vực BHYT do BHXH Việt Nam thực hiện theo Nghị quyết số 59/NQ-CP của Chính phủ đã diễn ra đúng quy định, minh bạch, không có sai xót xảy ra, kết quả dự kiến là rất khả quan.

Thu Cúc