(Chinhphu.vn) – Bà Trần Thị Soa là giáo viên tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đã nghỉ hưu năm 2006. Hiện bà Soa và nhiều giáo viên tại huyện chưa nhận trợ cấp một lần đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bà Soa đề nghị cơ quan chức năng giải đáp nguyên nhân việc chậm giải quyết chế độ theo quyết định nêu trên.

Sau khi xem xét nội dung phản ánh và hồ sơ hưu trí của bà Trần Thị Soa, BHXH tỉnh Nghệ An trả lời như sau:

Căn cứ Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg, Công văn số 4281/BHXH-CSXH ngày 29/10/2013 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg, đối tượng được hưởng trợ cấp là “nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng…”.

Trường hợp bà Trần Thị Soa đã nghỉ giảng dạy từ tháng 11/2014, đến tháng 2/2006 nghỉ hưởng chế độ hưu trí theo Quyết định số 109/2002/QĐ-UB ngày 4/12/2002 của UBND tỉnh Nghệ An, nghỉ việc do không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hưởng từ 80% đến 100% lương cơ bản (không có phụ cấp ưu đãi) và được đóng BHXH cho đủ tuổi nghỉ hưu. Vì vậy, bà Soa không thuộc đối tượng hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg.

Nghệ An có đối tượng đặc thù là giáo viên được nghỉ việc theo Quyết định số 109/2002/QĐ-UB ngày 4/12/2002 và Quyết định số 86/2007/QĐ-UB ngày 20/7/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định đánh giá, xếp loại giáo viên và chính sách cho giáo viên không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đây là nội dung đang vướng mắc trong quá trình giải quyết chế độ đối với giáo viên đã nghỉ hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg, UBND tỉnh Nghệ An đang xin ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xem xét, giải quyết.

Chinhphu.vn

Từ khóa: trợ cấp , nghỉ hưu , một lần