(Chinhphu.vn) – Chị của bà Hà Minh Tuệ (Khánh Hòa) đến hết tháng 2/2017 là đủ 55 tuổi, nhưng đến thời điểm đó mới đóng BHXH bắt buộc được 18 năm 2 tháng. Bà Tuệ hỏi, chị của bà có thể đóng BHXH tự nguyện 1 lần cho thời gian còn thiếu để hưởng chế độ hưu trí không? Nếu được thì tính hưởng lương hưu từ khi nào?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 6; Điểm e, Khoản 1, Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/2/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, trường hợp chị gái bà Tuệ sinh tháng 2/1962, đến hết tháng 2/2017 đủ 55 tuổi, có 18 năm 2 tháng đóng BHXH bắt buộc, còn thiếu 1 năm 10 tháng đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì được đóng BHXH tự nguyện 1 lần cho thời gian còn thiếu để hưởng chế độ hưu trí, thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng đóng đủ tiền cho những năm còn thiếu.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHXH tự nguyện , lương hưu