(Chinhphu.vn) - Để hoàn thành mục tiêu sớm bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, tăng số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), cơ quan BHXH các tỉnh, thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt.

Ảnh minh họa
Tiền Giang: Tăng tỷ lệ người lao động tham gia BHXH, BHYT

Tiền Giang đề ra mục tiêu đến năm 2020 có 40% số lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, 100% lao động trong các doanh nghiệp và đơn vị sản xuất kinh doanh tham gia BHXH, trên 90% dân số trong tỉnh tham gia BHYT.

Trước mắt, tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2016 đạt tỷ lệ 16% lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, 75,1% dân số tham gia BHYT.

Để đạt được mục tiêu này, tỉnh tập trung rà soát, nắm chắc các nhóm đối tượng tham gia BHXH, BHYT để có giải pháp vận động phù hợp, hiệu quả; tham mưu cùng ngành chức năng đưa việc thực hiện các nội dung BHXH, BHYT vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã hằng năm.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về BHXH, BHYT, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020” gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ và việc thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT.

Tỉnh cũng coi trọng đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống BHXH, BHYT theo hướng phục vụ tốt, nâng chất lượng các dịch vụ, kịp thời giải quyết các chế độ, chính sách để bảo đảm quyền lợi người tham gia.

Đến cuối năm 2015, số người tham gia BHXH của tỉnh Tiền Giang đạt 15,1% so với lao động trong độ tuổi và số người tham gia BHYT đạt 66,05%.

Đáng chú ý, trong 3 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW (2013-2015), số người tham gia BHXH bắt buộc đã tăng bình quân 12,9%/năm.

Yên Bái: Chính sách BHXH, BHYT thực sự đi vào cuộc sống

Sau 3 năm triển khai Nghị quyết 21/NQ-TW, công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT của tỉnh Yên Bái đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đến hết năm 2015 toàn tỉnh Yên Bái đã có 49.587 người tham gia BHXH bắt buộc, tăng 612 người so với cùng kỳ năm 2013; số đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp năm 2015 đã lên hơn 39.000 người, tăng gần 3.000 người so với cùng kỳ năm 2013. Đặc biệt, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ngày càng tăng nhanh: Đến 30/6/2016 toàn tỉnh đã có  673.382 người tham gia BHYT, bằng 88,4% dân số.

Tỉnh Yên Bái cũng đã triển khai thực hiện tốt công tác cấp sổ; tiếp nhận và kịp thời giải quyết đúng các chế độ cho người lao động, tạo được lòng tin của nhân dân và người thụ hưởng chính sách. Kết quả 3 năm đã giải quyết cho trên 87.600 lượt người hưởng chế độ chính sách BHXH với số tiền hơn 6.000 tỷ đồng, mỗi năm có gần 2 triệu lượt người được hưởng quyền lợi khám, chữa bệnh theo chế độ BHYT.

Xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng tham gia và thụ hưởng chế độ bảo hiểm, cơ quan BHXH tỉnh thường xuyên rà soát lại các văn bản nghiệp vụ, thủ tục hành chính; nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ viên chức; ứng dụng công nghệ thông tin nhằm rút ngắn thời gian giải quyết và trả hồ sơ.

Hiện nay, BHXH tỉnh đã thực hiện đồng bộ việc nhập dữ liệu danh sách hộ gia đình tham gia BHYT và đẩy mạnh triển khai giao dịch hồ sơ điện tử, trả hồ sơ qua hệ thống bưu chính theo yêu cầu của Chính phủ và nhiệm vụ của BHXH Việt Nam.

Khánh Hòa: Bưu điện triển khai hiệu quả nhiều dịch vụ BHXH, BHYT

Những năm qua, thực hiện chủ trương của Chính phủ, sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH Khánh Hòa cùng Bưu điện tỉnh đã phối hợp chặt chẽ  triển khai nhiều dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác BHXH, BHYT, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng tham gia như: Dịch vụ chi lương hưu, thu BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng và dịch vụ chuyển phát hồ sơ BHXH qua bưu điện.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, đã chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho 201.161 lượt người, với số tiền hơn 600 tỷ đồng; hình thành được hệ thống đại lý, nhân viên thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng, đã có 1.684 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 83,99%, với số tiền thu hơn 3 tỷ đồng; số đối tượng tham gia BHYT tự đóng là 9.881 người, đạt 36,10%, với số tiền thu gần 5 tỷ đồng.

Công tác tiếp nhận và trả kết quả qua bưu điện mặc dù thời gian đầu gặp một số khó khăn, nhưng đến nay đã dần đi vào ổn định. Bưu điện đã nhận 8.984 lượt hồ sơ và trả 15.079 lượt hồ sơ cho đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Về công tác rà soát xác minh, bổ sung thông tin hộ gia đình tham gia BHYT, hai đơn vị đã không ngừng nỗ lực, quyết liệt trong mọi hoạt động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tính đến ngày 14/7/2016, toàn tỉnh đã thu thập, nhập thông tin của trên 304.317 hộ gia đình với 1.236.232 người (đạt tỷ lệ 102,53% dân số cả tỉnh) và đồng bộ dữ liệu cấp thẻ BHYT cho trên 690.540 người.

Trong thời gian tới, hai đơn vị sẽ chú trọng tới các nhiệm vụ trọng tâm, đó là tăng cường hoạt động đại lý thu bưu điện, thường xuyên tổ chức đào tạo, nâng cao nghiệp vụ BHXH, BHYT để tuyên truyền, giải thích đúng, đầy đủ cho đối tượng, đẩy nhanh chỉ tiêu tham gia BHYT trên toàn tỉnh.

Bưu điện tỉnh sẽ chú trọng hơn nữa trong công tác chi trả, quản lý đối tượng, đặc biệt là quản lý chặt các đối tượng đang thụ hưởng; tăng cường công tác kiểm tra tại các đại lý thu BHXH, BHYT.

Các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh cần hỗ trợ, cung cấp đầy đủ thông tin cho ngành bưu điện, tạo điều kiện thuận lợi để ngành bưu điện thực hiện tốt các dịch vụ đã ký kết, đem đến sự hài lòng cho nhân dân, người lao động khi tham gia BHXH, BHYT.

Hà Anh (tổng hợp)