(Chinhphu.vn) - Bộ Tham mưu Cảnh sát biển vừa tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tổ chức lại và ban hành biểu tổ chức biên chế Bộ Tham mưu Cảnh sát biển.

Thiếu tướng Phan Kim Hậu phát biểu tại hội nghị. Ảnh CSB
Tại hội nghị, Đại tá Trần Quang Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển đã công bố quyết định tổ chức lại và ban hành biểu tổ chức, biên chế Bộ Tham mưu Cảnh sát biển theo quy định tại Quyết định số 1537/QĐ-BQP ngày 19/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tổ chức lại Lực lượng Cảnh sát biển và Quyết định số 756/QĐ-TM ngày 14/5/2018 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành biểu tổ chức biên chế Cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Theo đó, thành lập Cổng Thông tin điện tử thuộc Bộ Tham mưu, giao Phòng Khoa học quân sự quản lý về hành chính; tổ chức lại Đại đội Thông tin trực thuộc Bộ Tham mưu thành Tiểu đoàn Thông tin, Trung đội Vệ binh trực thuộc Phòng Hành chính - Hậu cần, Bộ Tham mưu thành Đại đội vệ binh, Quân Y cơ quan trực thuộc Phòng Hành chính - Hậu cần, Bộ Tham mưu thành Tổ Quân Y; sáp nhập Ban Bản đồ trực thuộc Bộ Tham mưu về thuộc Phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 369-NQ/ĐU ngày 11/5/2018 của Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển về lãnh đạo triển khai thực hiện tổ chức lại Lực lượng Cảnh sát biển, ngày 22/6/2018, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức Hội nghị Công bố các quyết định tổ chức lại và ban hành biểu tổ chức biên chế toàn Lực lượng trong đó có cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Qua hội nghị này, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tham mưu Cảnh sát biển sẽ nắm được cơ cấu tổ chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc để thuận tiện cho quá trình thực hiện nhiệm vụ phối hợp, hiệp đồng công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội giao phó./.

Từ khóa: Bộ Quốc phòng , quyết định , tổ chức , Cảnh sát biển , Tư lệnh , Tham mưu trưởng , Bộ Tư lệnh