(Chinhphu.vn) - Là quốc gia ven biển có bờ biển dài, nhiều đảo, trong những năm qua, Việt Nam đã tích cực triển khai quản lý biển và hải đảo theo phương thức tổng hợp dựa vào hệ sinh thái; đã xây dựng và triển khai hệ thống chính sách, pháp luật phục vụ công tác quản lý.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị. Ảnh: Bộ TN&MT

Ngày 18/2, tại Hà Nội, Bộ TN&MT phối hợp với Ủy Ban quốc gia UNESCO Việt Nam và Văn phòng UNESCO Hà Nội tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 2 của Ủy ban Liên chính phủ về hải dương học khu vực châu Á-Thái Bình Dương với chủ đề Quy hoạch không gian biển và quản trị đại dương. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên cho biết, là một quốc gia ven biển có bờ biển dài, nhiều đảo, trong những năm qua, Việt Nam đã tích cực triển khai quản lý biển và hải đảo theo phương thức tổng hợp dựa vào hệ sinh thái. Việt Nam đã xây dựng và triển khai hệ thống chính sách, pháp luật phục vụ công tác quản lý, nổi bật là Luật Biển Việt Nam 2012, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015, Luật Bảo vệ môi trường 2014, Luật Quy hoạch 2017…

Mới đây, ngày 22/10/2018, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu tổng quát là “đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển; hình thành văn hóa sinh thái biển; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, tình trạng sạt lở bờ biển và biển xâm thực; phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng. Những thành tựu khoa học mới, tiên tiến, hiện đại trở thành nhân tố trực tiếp thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển”.

Một trong các chủ trương lớn Nghị quyết số 36-NQ/TW đề ra là “Xây dựng quy hoạch không gian biển theo các vùng bảo vệ-bảo tồn, vùng đệm và vùng phát triển kinh tế-xã hội để phát triển bền vững kinh tế biển trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế so sánh về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, bản sắc văn hóa, tính đa dạng của hệ sinh thái, bảo đảm tính liên kết vùng”.

Là một thành viên tích cực, có trách nhiệm của Ủy ban Liên chính phủ về Hải dương học (IOC) thuộc UNESCO, Việt Nam đã chủ động triển khai sáng kiến của IOC về quy hoạch không gian biển thông qua nhiều hình thức như tổ chức biên dịch, phổ biến các tài liệu, hướng dẫn của UNESCO; tổ chức và tham gia các lớp tập huấn, nâng cao năng lực do UNESCO tổ chức.

Luật Quy hoạch 2017 của Việt Nam đã quy định Quy hoạch không gian biển quốc gia là quy hoạch cấp quốc gia, cụ thể hoá quy hoạch tổng thể quốc gia về phân vùng chức năng và sắp xếp, phân bố hợp lý không gian các ngành, lĩnh vực trên vùng đất ven biển, các đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam. Ngoài ra, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo còn quy định về Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ... 

Đây là những công cụ quan trọng, thiết yếu cho công tác quản lý tổng hợp biển và hải đảo ở Việt Nam, tạo cơ sở để thực hiện thành công Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Trong bối cảnh đó, hết sức cần thiết phải chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm của các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương với nhiều điều kiện về biển và đại dương tương đồng với nước ta trong quy hoạch không gian biển, quản trị đại dương theo phương thức tổng hợp, dựa vào hệ sinh thái.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung như: Tăng cường quản trị toàn cầu các hệ sinh thái biển lớn và bờ biển thông qua chia sẻ và ứng dụng các công cụ chia sẻ thông tin và kiến thức; làm rõ nội hàm nội dung, các phương pháp, cách tiếp cận, các chỉ tiêu, chỉ số đánh giá cụ thể về quản trị đại dương; chia sẻ những kinh nghiệm, bài học quốc tế và đặc biệt là các sáng kiến, mô hình thành công trong lập ra và thực hiện quy hoạch không gian biển cũng như phát triển kinh tế biển bền vững, mô hình tăng trưởng xanh...

Hội nghị thường niên lần thứ 2 của Ủy ban Liên chính phủ về Hải dương học khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ diễn ra đến hết ngày 22/2.

CM