(Chinhphu.vn) – Quân chủng Hải quân mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa thông tin, tuyên truyền về công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc cũng như các hoạt động khác của bộ đội Hải quân.


Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Sáng 20/2, Quân chủng Hải quân tổ chức gặp mặt báo chí đầu Xuân Kỷ Hợi 2019.

Báo cáo được trình bày tại buổi gặp mặt khẳng định, năm 2018, cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là đã chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất chính xác, xử lý hiệu quả các tình huống trên biển; bảo đảm vai trò là lực lượng nồng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng kiểm soát vùng biển, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của Quân chủng.

Làm tốt việc tiếp nhận, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật và ra sức huấn luyện làm chủ trang bị vũ khí mới, hiện đại. Bảo đảm an toàn các mục tiêu chiến lược, các hoạt động kinh tế thăm dò, khai thác dầu khí. Chủ động triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, cứu chữa, điều trị, giúp đỡ ngư dân trên các vùng biển, đảo xa bờ.

Cùng với đó, Quân chủng cũng đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XII.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu sát với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của Quân chủng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Quân chủng Hải quân cũng đã thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, xây dựng quân chủng vững mạnh toàn diện. Đồng thời thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, lao động, sản xuất, công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền trên báo chí trong năm 2018 vừa qua cũng được triển khai thực hiện hiệu quả, bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, phản án kịp thời hoạt động của Quân chủng Hải quân trong thực hiện các nhiệm vụ, góp phần động viên, khích lệ cán bộ, chiến sỹ vững tin, trụ vững nơi đầu sóng, ngọn gió, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Quân chủng Hải quân mong muốn, trong thời gian tới các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh hơn nữa thông tin, tuyên truyền về công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc cũng như các hoạt động khác của bộ đội Hải quân, nhất là thông tin, tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của các đơn vị; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng Hải quân chính quy, hiện đại; công tác tiếp nhận, huấn luyện làm chủ các loại vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại; tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân trên biển; các phong trào thi đua trong lực lượng Hải quân cũng như thông tin, tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm gắn với các chiến công tiêu biểu của Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng, nhất là hoạt động kỷ niệm 55 năm chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam (tháng 8/2019)…

Nguyễn Hoàng