(Chinhphu.vn) – Bộ Y tế và Bộ Các ngành cơ bản New Zealand – cơ quan của Chính phủ phụ trách về an toàn thực phẩm (ATTP) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác về ATTP và các vấn đề pháp lý có liên quan.

Việt Nam và New Zealand ký thỏa thuận hợp tác về lĩnh vực an toàn thực phẩm. Ảnh: VGP/Vũ Khoa

Lễ ký kết có sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, ông Damien O’Conor - Bộ trưởng An toàn thực phẩm, Nông nghiệp, An ninh Sinh học, các vấn đề Nông thôn, đồng Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng Xuất khẩu New Zealand…

Theo thỏa thuận ký kết, hai bên sẽ trao đổi thông tin về ATTP, thành phần, ghi nhãn và các chính sách chấp thuận sản phẩm, bao gồm luật, quy định và tiêu chuẩn.

Đồng thời, thông báo trực tiếp và kịp thời thông báo các trường hợp có lo ngại nghiêm trọng và cấp bách liên quan đến sức khỏe cộng đồng hoặc gian lận thực phẩm liên quan đến hàng hóa giao dịch giữa hai quốc gia. Công nhận tính tương đương của các biện pháp đơn lẻ hoặc toàn bộ hệ thống.

Đơn giản hóa chứng nhận, bao gồm việc sử dụng giấy chứng nhận lưu hành tự do, giấy chứng nhận y tế, giấy chứng nhận xuất khẩu, giấy chứng nhận đăng ký sản phẩm và giấy chứng nhận điện tử.

Nâng cao hiệu quả trong các lĩnh vực như đánh giá theo quy định, quy trình đăng ký cơ sở và sản phẩm, công tác kiểm tra, thông quan và tương tác liên hệ kịp thời khi có vấn đề. Hợp tác trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học.

Hợp tác trong việc thiết lập các quy trình pháp lý như phân tích rủi ro, hệ thống thiết lập tiêu chuẩn, hệ thống theo dõi và giám sát, phòng thí nghiệm, xây dựng tiêu chuẩn vùng và tiêu chuẩn quốc tế. Các lĩnh vực khác các bên cùng quan tâm trong phạm vi trách nhiệm pháp lý do các bên có thể cùng xác định.

Theo đại diện Cục ATTP (Bộ Y tế), thỏa thuận ký kết lần này sẽ đem lại lợi ích cho cả Việt Nam và New Zealand, góp phần đảm bảo sức khỏe cho người dân, thúc đẩy hoạt động thương mại thực phẩm giữa hai quốc gia.

Vũ Khoa