(Chinhphu.vn) - Bảo hiểm thất nghiệp là một chính sách mới được ban hành nhưng đã đi vào cuộc sống góp phần hỗ trợ một phần cho người lao động mất việc làm và giúp họ sớm quay lại thị trường lao động. Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện đã phát hiện tình trạng một số cá nhân, tổ chức lợi dụng để trục lợi quỹ bảo hiểm thất nghiệp.


Ảnh minh họa

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo hiểm thất nghiệp; phòng, chống việc lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm thất nghiệp kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm trong việc tổ chức thực hiện bảo hiểm thất nghiệp; rà soát đối chiếu dữ liệu quản lý thu BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, phát hiện kịp thời xử lý các trường hợp giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp không đúng quy định nhằm ngăn chặn lạm dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Thường xuyên tổ chức các cuộc kiểm tra nội bộ việc thu, chi bảo hiểm thất nghiệp, trong đó tập trung nội dung chi trả trợ cấp thất nghiệp một lần, chi hỗ trợ học nghề giai đoạn từ năm 2014 trở về trước theo quy định của Luật BHXH năm 2006. Kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và xử lý theo thẩm quyền của cơ quan BHXH, trường hợp nếu vượt quá thẩm quyền thì chuyển hồ sơ sang cơ quan có chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với những vụ việc phát hiện giả mạo hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp mang tính điển hình, gây thiệt hại quỹ bảo hiểm thất nghiệp và ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội thì chuyển sang cơ quan công an điều tra, xử lý.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân phối hợp với Thanh tra Bộ chủ quản và các cơ quan liên quan tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tại Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi gây thất thoát quỹ bảo hiểm thất nghiệp, làm mất công bằng xã hội.

Đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Ban Kiểm tra có nhiệm vụ rà soát, củng cố lại đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, khẩn trương xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức thanh tra cho đội ngũ làm thanh tra để thực hiện tốt công tác thanh tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Luật BHXH năm 2014.

Đồng thời phối hợp với Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng với Ban Kiểm toán nội bộ và các đơn vị có liên quan chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành theo kế hoạch hoặc đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Khánh Linh