(Chinhphu.vn) – Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng bị phạt tù giam theo bản án có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 1/1/2016 trở đi thì không bị tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng theo Luật BHXH năm 2014...

Ngày 8/10/2019, BHXH Việt Nam có Công văn số 3762/BHXH-CSXH gửi BHXH các địa phương về việc thực hiện tạm dừng, tiếp tục chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người bị phạt tù giam.

Theo BHXH Việt Nam, vừa qua, BHXH một số tỉnh, thành phố đã có báo cáo về việc tạm dừng, tiếp tục chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với trường hợp chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo (tù giam) theo bản án có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 1/1/2016 trở đi còn có cách hiểu khác nhau nên thực hiện chưa thống nhất.

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam đã xin ý kiến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tòa án nhân dân tối cao. Theo đó, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bị phạt tù giam theo Bản án có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 1/1/2016 trở đi thì không bị tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo Luật BHXH năm 2014.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, rà soát lại việc thực hiện tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng từ ngày 1/1/2016 trở đi để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHXH , Luật BHXH