(Chinhphu.vn) - Sáng 23/4 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự và có bài phát biểu khai mạc và định hướng thảo luận tại cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập Quốc tế. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng.

Thưa các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương và các địa phương,

Thưa các vị khách quốc tế, thưa các đồng chí và các bạn,

Trước hết, tôi hoan nghênh Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã phối hợp chặt chẽ tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế hôm nay với chủ đề “Tăng cường hội nhập quốc tế chủ động, sáng tạo, hiệu quả vì phát triển nhanh và bền vững”.

Đây là Hội nghị đặc biệt quan trọng trong bối cảnh quốc tế, trong nước đang có nhiều biến động, nhất là tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu kỹ, trao đổi, thảo luận thẳng thắn, cụ thể để tìm ra những hướng đi, phương pháp, cách làm mới hiệu quả hơn, đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt cũng như trong trung, dài hạn.

Tôi hoan nghênh và đánh giá cao sự tham dự đông đủ của đại diện các cơ quan các Ban của Đảng[1], Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt là các tổ chức quốc tế[2], các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp, những cơ quan, tổ chức, cá nhân đã đồng hành với Chính phủ trong xây dựng chủ trương, chính sách hội nhập quốc tế 5 năm qua...

Thưa Quý vị,

Hội nhập quốc tế là một chủ trương lớn, nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta và được cụ thể hóa phù hợp cho từng giai đoạn phát triển của đất nước. Hội nhập quốc tế đã góp phần quan trọng vào thành tựu to lớn của 30 năm Đổi mới và ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế đến văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và các lĩnh vực khác của xã hội.

Từ giai đoạn ban đầu Hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta đã đạt nhiều thành tựu và tự tin tiến lên Hội nhập quốc tế được cụ thể hóa trong Nghị quyết của Bộ Chính trị số 22 (tháng 4/2013) với nội hàm chủ động hội nhập toàn diện trên ba trụ cột: chính trị - quốc phòng – an ninh; kinh tế; khoa học - giáo dục - văn hóa - xã hội. Đại hội XII (1/2016) đã xác định “triển khai mạnh mẽ định hướng chiến lược chủ động và tích cực hội nhập quốc tế”.

Theo đó, Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban được thành lập ngày 23/4/2014 với 3 Ban Chỉ đạo liên ngành trên ba trụ cột do các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực làm Trưởng ban.

Chính phủ đã cụ thể hóa chủ trương hội nhập quốc tế bằng nhiều Nghị quyết, nhiều chỉ thị, quyết định và các văn bản có liên quan, đồng thời chỉ đạo quyết liệt, tổ chức triển khai mạnh mẽ, hiệu quả công tác hội nhập quốc tế, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia thời gian vừa qua.

Theo Báo cáo, tại Hội nghị này, chúng ta đánh giá đã đạt nhiều thành tích. Tôi nêu một số điểm nhấn sau đây:

(i) Hội nhập quốc tế đã góp phần quan trọng trong các thành tựu to lớn về phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm qua.[3] Lớn nhất là chúng ta đã giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị xã hội, đồng thời chủ động hội nhập quốc tế, thu hút thêm nguồn lực bên ngoài cùng với nội lực trong nước tạo nên động lực phát triển quốc gia mạnh mẽ đạt nhiều thành tựu to lớn.

(ii) Chúng ta đã ký kết, kết thúc đàm phán nhiều Hiệp định FTA (với Hàn Quốc, Liên minh kinh tế Á-Âu, CPTPP, EVFTA...). Mở ra không gian hợp tác rộng lớn cho nền kinh tế đang lớn mạnh trong thời gian tới.

(iii) Chúng ta đã mở rộng quan hệ, nâng cấp quan hệ đối tác với nhiều quốc gia, tổ chức thành công các sự kiện tầm khu vực, toàn cầu như APEC 2017, WEF-ASEAN 2018, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 (2/2019)… là những minh chứng cho đường lối Việt Nam “là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế”, nâng cao vị thế quốc gia, thể hiện vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam.

Tuy nhiên tại Hội nghị này, chúng ta cần nhận thức rõ những vấn đề còn tồn tại, những hạn chế cần khắc phục để “tăng cường hội nhập quốc tế, chủ động, sáng tạo, hiệu quả vì phát triển nhanh và bền vững” như chủ đề của Hội nghị quan trọng đã nêu ra.

Thưa Quý vị,

Hội nghị hôm nay được tổ chức đúng thời điểm tròn 5 năm thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia (4/2014 – 4/2019) và 5 năm thực hiện Nghị quyết 22/BCT. Năm 2019 cũng là năm nước rút thực hiện chiến lược 2016-2020. Trong khi đó, tình hình kinh tế thế giới và khu vực diễn biến rất phức tạp, tạo ra cả thời cơ và thách thức mới, đan xen lẫn nhau. Theo chương trình Hội nghị, Tôi đề nghị các đồng chí, quý vị đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung sau:

- Thứ nhất, đánh giá việc triển khai các Nghị quyết của Đảng về hội nhập  quốc tế trong 5 năm qua, khẳng định tính đúng đắn của chủ trương hội nhập, để chúng ta tự tin tiếp tục hội nhập quốc tế, bao gồm đánh giá kết quả thực hiện 5 mục tiêu (của Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị) đã đề ra.[4]

- Thứ hai, phân tích, dự báo tình hình quốc tế, trong nước, nhất là cơ hội, các thuận lợi và khó khăn, các thách thức từ nay đến năm 2020 và trong 5 năm, 10 năm tới. Trong đó phải đặc biệt chú ý tới sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học công nghệ trong Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

- Thứ ba, xác định rõ tầm nhìn, mục tiêu, định hướng chiến lược đối với công tác hội nhập[5]; từ đó đề ra những nhiệm vụ, những giải pháp, các kế hoạch, chương trình hành động đối với từng lĩnh vực, đặc biệt là về các nội hàm cơ chế, chính sách, giải pháp cụ thể thúc đẩy hội nhập quốc tế chủ động, hiệu quả, bền vững, góp phần thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 5 năm 2016-2020 và chuẩn bị xây dựng Chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2021 – 2030...

Thứ tư, tại Hội nghị này chúng ta kiểm điểm hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia, các Ban chỉ đạo liên ngành; đặc biệt lưu ý những hạn chế, tồn tại cách tổ chức thực hiện để tập trung khắc phục, kiện toàn cơ cấu của Ban Chỉ đạo quốc gia và các Ban Chỉ đạo liên ngành để triển khai nhiệm vụ tốt hơn thời gian tới.

Với tầm quan trọng như vậy, có nhiều ý kiến như vậy, nhưng thời gian chỉ trong một buổi sáng, chính vì vậy tôi đề nghị mỗi đại biểu tham luận, phát biểu trong phạm vi không quá 5-7 phút; tập trung vào các vấn đề trọng tâm mà tôi đã nêu ở trên.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí và các bạn. Chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cám ơn./.


[1] (Ban Kinh tế Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Trung ương)

[2] (WB, ADB, UNDP, AmCham, JICA…)

[3] (kể từ Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị, tháng 4/2013).

[4] Năm mục tiêu gồm: (1) Hội nhập quốc tế phải nhằm củng cố môi trường hòa bình, tranh thủ tối đa các điều kiện quốc tế thuận lợi để phát triển đất nước nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân; (2) Giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; (3) Quảng bá hình ảnh Việt Nam, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc; (4) Tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước; (5) Góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

[5] (Trong đó định hình vị trí, vai trò của Việt Nam trong bản đồ khu vực, toàn cầu trong 5-10-20 năm tới)