Trang chủ » Chỉ đạo, quyết định của Chính phủ - Thủ tướng Chính phủ

17:24, 21/06/2018

Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng Cty Hàng...

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Xuất quỹ mua bù thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia

08:25, 05/12/2006

(Website Chính phủ) - Ngày 04/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Tài chính xuất quỹ dự trữ quốc gia bằng tiền cấp cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...

Cổ phần hóa Nhà máy Sản xuất ô tô 1-5

07:32, 05/12/2006

(Website Chính phủ) - Ngày 04/12, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã đồng ý cổ phần hóa Nhà máy Sản xuất ô tô 1-5, đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng...

Bổ sung thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng

06:40, 05/12/2006

(Website Chính phủ) - Ngày 4/12, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã ký Quyết định số 1586/QĐ-TTg về việc bổ sung thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về các vấn...

Thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cung ứng và Xuất khẩu lao động dầu khí

05:30, 05/12/2006

(Website Chính phủ) - Ngày 4/12, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cung ứng và Xuất khẩu...

Bộ Tư pháp tiếp nhận Dự án "Tăng cường năng lực đăng ký khai sinh trẻ em vùng miền núi - tài khóa 2006"

05:03, 05/12/2006

(Website Chính phủ) - Ngày 04/12, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã cho phép Bộ Tư pháp tiếp nhận Dự án "Tăng cường năng lực đăng ký khai sinh trẻ em vùng miền...

Hỗ trợ kinh phí xử lý khẩn cấp chống sạt lở bờ hữu Sông Đà và sông Hồng thuộc huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây

16:35, 04/12/2006

(Website Chính phủ) - Ngày 04/12, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây chủ động sử dụng nguồn kinh phí trung ương đã hỗ...

Đồng ý cơ chế hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa sang Cu-ba

14:20, 04/12/2006

(Website Chính phủ) - Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến đối với Bộ Tài chính và Ngân hàng Phát triển Việt Nam, đồng ý cơ chế hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa sang Cu-ba.

Phê duyệt Nghị định thư thực hiện gói cam kết dịch vụ thứ 5 trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về thương mại dịch vụ (AFAS)

12:40, 04/12/2006

(Website Chính phủ) - Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý phê duyệt nội dung của Nghị định thư thực hiện gói cam kết dịch vụ thứ...

Đồng ý sửa đổi, bổ sung Quy chế Khu công nghệ cao

11:31, 04/12/2006

(Website Chính phủ) - Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định...

Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tiếp nhận 1 xe ô tô cho Dự án "Quản lý bền vững vùng đầu nguồn hạ lưu sông Mê Công"

10:42, 04/12/2006

(Website Chính phủ) - Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã đồng ý việc Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tiếp nhận 1 xe ô tô cho Dự án "Quản lý...