Trang chủ » Chỉ đạo, quyết định của Chính phủ - Thủ tướng Chính phủ

19:25, 14/12/2018

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2018

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2018, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổng kết, đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và kinh nghiệm rút ra để từng bộ, ngành, địa phương làm tốt hơn, hiệu quả hơn nữa trong năm 2019.

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký Hiệp định tài chính và Thỏa thuận riêng Dự án "Phục hồi và quản lý rừng bền vững tại các tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh, và Lạng Sơn (KfW3 - pha III)"

10:35, 04/12/2006

(Website Chính phủ) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến về việc ký Hiệp định tài chính cho Dự án "Phục hồi và quản lý rừng bền vững tại các tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh,...

Thành lập doanh nghiệp liên doanh đầu tư xây dựng khu đô thị Bắc An Khánh (Hà Tây)

09:06, 04/12/2006

(Website Chính phủ) - Ngày 1/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã cho phép Liên danh Tổng thầu Dự án mở rộng và hoàn thiện Đường Láng-Hòa Lạc VINACONEX-POSCO ENC thành lập doanh nghiệp liên doanh đầu tư...

Phê chuẩn Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh Ngô Quang Long giữ chức Ủy viên UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2004 - 2009

09:00, 04/12/2006

(Website Chính phủ) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định 1584/QĐ-TTg phê chuẩn bổ sung ông Ngô Quang Long, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, giữ chức Ủy viên UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm...

Phân công các Bộ chuẩn bị tài liệu phiên họp 45 UBTVQH khóa XI

11:34, 02/12/2006

(Website Chính phủ) - Ngày 1/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến đối với các Bộ: Công an, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp về việc phân công chuẩn bị phiên họp...

Giao UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện dự án "Phát triển nông thôn Đắk Lắk - giai đoạn II" do CHLB Đức viện trợ trị giá 2,5 triệu Euro

09:00, 02/12/2006

(Website Chính phủ) - Ngày 1/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý phê duyệt và giao cho UBND tỉnh Đắk Lắk triển khai thực hiện dự án "Phát triển nông thôn Đắk Lắk - giai đoạn...

Đồng ý nội dung Dự án "Sáng kiến cạnh tranh Việt Nam"

15:07, 01/12/2006

(Website Chính phủ) - Ngày 30/11, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã đồng ý nguyên tắc với nội dung Văn kiện dự án " Sáng kiến cạnh tranh Việt Nam" (VNCI) do cơ...

Thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù đối với 14 dự án điện cấp bách giai đoạn 2006-2010

14:04, 01/12/2006

(Website Chính phủ) - Xét đề nghị của Tổng công ty Điện lực Việt Nam, ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, ngày 30/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến...

Tiếp nhận khoản viện trợ gần 3 triệu USD của Na Uy cho Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Giáo dục năm 2007

12:08, 01/12/2006

(Website Chính phủ) - Ngày 30/11, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã đồng ý về chủ trương tiếp nhận khoản viện trợ bổ sung của Chính phủ Na Uy cho Chương...

Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy quyết định giá trị thương hiệu và kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

11:00, 01/12/2006

(Website Chính phủ) - Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã có ý kiến đối với Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam về việc tính giá trị thương hiệu và...

Liên minh Hợp Tác xã Việt Nam đàm phán với Cộng hòa Công Gô về Nghị định thư đào tạo cố vấn thợ thủ công và doanh nghiệp

10:10, 01/12/2006

(Website Chính phủ) - Xét đề nghị của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, ngày 30/11, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã cho phép Liên minh Hợp Tác xã Việt Nam chủ...