Trang chủ » Chỉ đạo, quyết định của Chính phủ - Thủ tướng Chính phủ

18:23, 23/01/2019

Thủ tướng chỉ thị cơ quan nhà nước tăng cường...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các loại hình giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; ưu tiên nguồn lực để triển khai công tác này. Trường hợp cơ quan, đơn vị đang sử dụng chữ ký số công cộng phải...

Xây dựng dự án sắp xếp dân cư vùng ven biển tỉnh Quảng Nam

09:15, 17/11/2006

(Website Chính phủ) - Ngày 16/11, Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, thay mặt Thủ tướng Chính phủ về chủ trương lập và triển khai...

Thành lập khu công nghiệp Bình Long (An Giang)

08:45, 17/11/2006

(Website Chính phủ) - Xét đề nghị của UBND tỉnh An Giang, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 16/11, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép thành lập khu công nghiệp Bình Long, tỉnh An Giang.

Về việc bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình đầu tư củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển tại các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Nam

05:12, 17/11/2006

(Website Chính phủ) - Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến của Bộ Tài chính, ngày 16/11, Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về...

Bảo lãnh khoản vay nước ngoài cho Dự án thủy điện Bản Vẽ

05:10, 17/11/2006

(Website Chính phủ) - Ngày 16/11, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1517/QĐ-TTg về việc bảo lãnh khoản vay nước ngoài cho Dự án thủy điện Bản Vẽ.

Chấn chỉnh ngay kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp

18:07, 16/11/2006

(Website Chính phủ) - Ngày 15/11, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,...

Hướng dẫn một số quy định của NĐ 108/2006/NĐ-CP

15:00, 16/11/2006

(Website Chính phủ) - Nhằm triển khai đồng bộ và kịp thời các nội dung của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP (ngày 22/9/2006) của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu...

Đầu tư cải tạo, nâng cấp đường từ Sơn Tây đến Khu di tích K9

14:32, 16/11/2006

(Website Chính phủ) - Xét đề nghị của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Hà Tây, ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Tài chính, ngày 15/11,...

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân sai phạm trong việc giao đất ở xã Hợp Châu (Tam Đảo)

14:02, 16/11/2006

(Website Chính phủ) - Ngày 15/11, xét Báo cáo số 115/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về tình hình xử lý đất đai tại xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Thủ tướng Nguyễn Tấn...

Phê duyệt dự thảo Hiệp định Vay của dự án "Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2005" do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ

14:00, 16/11/2006

(Website Chính phủ) - Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nội dung dự thảo Hiệp định Vay đã đàm phán và các tài liệu liên quan của Dự án Khắc...

Đồng ý sử dụng điều kiện STEP đối với dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Chợ Nhỏ - Bến xe Suối Tiên

13:30, 16/11/2006

(Website Chính phủ) - Ngày 15/11, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi UBND thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia...