Trang chủ » Chỉ đạo, quyết định của Chính phủ - Thủ tướng Chính phủ

17:08, 20/09/2018

Ban hành 16 văn bản QPPL trong tháng 8/2018

(Chinphu.vn) - Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 8/2018, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 16 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 9 Nghị định của Chính phủ và 7 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Cho phép đầu tư Dự án Nhà máy bột giấy tại tỉnh Quảng Nam

04:49, 11/05/2006

Ngày 9/5, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến về việc cho phép đầu tư Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất bột giấy tại tỉnh Quảng Nam.

Cho phép thành lập khu công nghiệp Xuân Lộc

19:25, 10/05/2006

Ngày 9/5, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến chỉ đạo về dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Xem xét việc gia hạn Nghị định thư ngày 1/3/2001 giữa Việt Nam và Liên bang Nga

16:22, 10/05/2006

Ngày 9/5, Văn phòng Chính phủ có công văn số 2454/VPCP-DK gửi Bộ Ngoại giao, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng về việc gia...

Chuyển Tổng công ty Thủy sản Hạ Long và Tổng công ty Hải sản Biển Đông sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

11:57, 10/05/2006

Ngày 9/5, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng đã phê duyệt đề án chuyển Tổng công ty Thủy sản Hạ Long và Tổng công ty Hải sản Biển Đông sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ...

Thí điểm khoanh nuôi bảo vệ rừng phòng hộ rất xung yếu tại 21 xã biên giới, tỉnh Lai Châu

18:47, 09/05/2006

Ngày 8/5, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định phê duyệt Chương trình thí điểm khoanh nuôi bảo vệ rừng phòng hộ rất xung yếu tại 21 xã biên giới, tỉnh Lai Châu.

Chủ trương xây dựng Đề án hạ tầng mạng thông tin về đào tạo - khoa học công nghệ

17:44, 09/05/2006

Ngày 9/5, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt ý kiến chỉ...

Chủ trương thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam

21:24, 08/05/2006

Một trong những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2006 được phát hành ngày 4/5 vừa qua, đó là ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về Đề án tín dụng đầu...

Tặng Bằng khen cho các đối tượng có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

19:22, 08/05/2006

Ngày 5/5, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký ban hành Quyết định về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,...

Chủ trương thành lập trường Đại học tư thục Công nghệ Vạn Xuân

18:20, 08/05/2006

Ngày 5/5, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã đồng ý về nguyên tắc việc thành lập trường Đại học tư thục Công nghệ Vạn Xuân.

Khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo về cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch

05:10, 07/05/2006

Ngày 4/5, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Tổng cục Du lịch, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Khoan về Báo cáo kết quả...