Trang chủ » Chỉ đạo, quyết định của Chính phủ - Thủ tướng Chính phủ

16:55, 21/02/2019

Tăng cường bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao...

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 12/NQ-CP về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021.

Chuyển Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

11:24, 28/07/2006

(Website Chính phủ)-Ngày 27/7, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Tổng công ty Xây dựng Sài...

Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Hành lang ven biển phía Nam

11:21, 28/07/2006

(Website Chính phủ)-Ngày 27/7, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc lập Báo cáo nghiên cứu...

Khẩn trương hoàn chỉnh Cơ chế đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

20:23, 27/07/2006

(Website Chính phủ)-Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao, ý kiến các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, ngày 26/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến về việc tiếp tục thực hiện cơ chế...

Tăng cường điều chỉnh, sắp xếp các tổ chức tư vấn, phối hợp liên ngành

18:03, 27/07/2006

(Website Chính phủ) - Ngày 27/7, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi Bộ Nội vụ, truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc điều chỉnh, sắp xếp các tổ chức tư vấn, phối hợp...

Chủ trương thành lập Hội trợ giúp những người nhiễm HIV/AIDS

17:21, 27/07/2006

(Website Chính phủ) - Ngày 26/7, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã có ý kiến về việc tiếp tục triển khai công tác thành lập Hội trợ giúp những người nhiễm HIV/AIDS.

Bãi bỏ chính sách ưu đãi thuế theo tỷ lệ nội địa hóa

17:20, 27/07/2006

(Website Chính phủ)-Xét đề nghị của Bộ Tài chính, ngày 26/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến về việc bãi bỏ chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hóa.

Chấn chỉnh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện trách nhiệm phối hợp trong xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch

16:41, 26/07/2006

(Website Chính phủ) - Đó là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong việc thực hiện Nghị định số 144/2005/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước...

Chủ trương Thành lập các Trường đại học tư thục Thành Tây, Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị

17:51, 25/07/2006

(Website Chính phủ) - Ngày 24/7, Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm về việc thành lập Trường Đại học tư thục Thành Tây, Trường Đại...

Bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia

15:37, 25/07/2006

Ngày 24/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định bổ nhiệm ông Hồ Nghĩa Dũng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay ông Đào...

Khẩn trương thực hiện Công điện số 738/CĐ-TTg ngày 16/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về công tác giải phóng mặt bằng

19:16, 24/07/2006

(Website Chính phủ)-Ngày 21/7, Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số...