Trang chủ » Chỉ đạo, quyết định của Chính phủ - Thủ tướng Chính phủ

19:10, 23/07/2019

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả tai nạn...

Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về khắc phục hậu quả các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Tổ chức và hoạt động của Thanh tra quốc phòng

19:26, 24/03/2006

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 26 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quốc phòng.

Bồi dưỡng kiến thức và nâng cao chất lượng toàn diện Giáo dục quốc phòng - an ninh

20:02, 23/03/2006

Ngày 21/3, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại phiên họp Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương.

Tổng Công ty Giấy Việt Nam: Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh của VINAPACO và các công ty con

19:59, 23/03/2006

Ngày 21/3, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ

19:58, 23/03/2006

Ngày 22/3, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng đã ra chỉ thị đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu...

Xây dựng Đề án kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về cung cấp nước sạch Vệ sinh môi trường

19:41, 23/03/2006

Ngày 22/3, Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Phan Văn Khải về các kiến nghị của Ban Ban Chỉ đạo Quốc gia về Cung cấp nước sạch và Vệ sinh môi...

Xử lý gỗ xuất khẩu, nhập khẩu không có giấy chứng chỉ của cơ quan quản lý CITES

19:38, 23/03/2006

Xét đề nghị của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 23/3, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý gỗ xuất, nhập khẩu không...

Thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Trà Vinh

19:34, 23/03/2006

Ngày 20/3, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 429 về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Trà Vinh.

Đầu tư Dự án Khu dân cư xã Long Tân và Phú Hội

10:38, 23/03/2006

Ngày 22/3, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng đã có văn bản gửi các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban...

Điều chỉnh nhân khẩu và địa giới một số xã thuộc tỉnh Kon Tum

10:34, 23/03/2006

Ngày 22/3, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28 về việc điều chỉnh nhân khẩu một số xã thuộc các huyện Sa Thầy, Đắk Hà và thị xã Kon Tum; điều chỉnh địa giới hành chính xã Sa...

Bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số

18:06, 22/03/2006

Ngày 20/3, Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm về công tác bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu...