Trang chủ » Chỉ đạo, quyết định của Chính phủ - Thủ tướng Chính phủ

17:46, 01/12/2020

Thủ tướng chỉ thị cấp bách tăng cường quản lý...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị số 41/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn.

Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa vùng lòng hồ thủy điện Sơn La

05:10, 11/07/2006

Ngày 10/7, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi Bộ Văn hóa - Thông tin, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tổng công ty Điện lực Việt Nam, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng...

Hỗ trợ 210 tỷ đồng cho các hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí

05:00, 11/07/2006

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương;...

Hướng dẫn các tổ chức khoa học - công nghệ công lập triển khai cơ chế tự chủ

16:57, 10/07/2006

Ngày 7/7, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi Bộ Khoa học và Công nghệ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị quán triệt và hướng dẫn thực hiện...

Xử lý nghiêm túc đối với các báo đã đăng tải thông tin thiếu chính xác về việc nhập khẩu xăng dầu

16:39, 10/07/2006

Ngày 7/7, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi Bộ Thương mại, Bộ Văn hóa - Thông tin truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính...

Điều chỉnh phạm vi ranh giới diện tích khu công nghiệp Phú Mỹ II

16:28, 10/07/2006

Ngày 7/7, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh phạm...

Xử lý mặt bằng Nhà máy điện Chợ Quán, thành phố Hồ Chí Minh

16:24, 10/07/2006

Ngày 7/7, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý mặt bằng Nhà máy điện Chợ Quán tại số 8-8 bis Hàm Tử, quận 5, thành phố Hồ...

Xử lý thiệt hại do hỏa hoạn ở chợ Vinh

05:31, 08/07/2006

Ngày 7/7, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn, giảm thuế đối với...

Thành lập khu công nghiệp Phước Nam, tỉnh Ninh Thuận

14:16, 07/07/2006

Ngày 6/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến về dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phước Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam

18:07, 05/07/2006

Ngày 3/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 158/2006/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam (VINATEX).

Phê duyệt Đề án “Quản lý nhà nước về dược phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm giai đoạn 2006-2015”

17:59, 05/07/2006

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý nhà nước về dược phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân...