(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo này.

4 Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo gồm: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường (Phó Trưởng ban thường trực); Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Kiều Đình Thụ.

12 thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến; Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân; Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Cao Lại Quang; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn; Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đỗ Văn Sinh.

Thủ tướng cũng phê duyệt danh sách Lãnh đạo Văn phòng Ban Chỉ đạo do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn làm Chánh Văn phòng.

5 Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo gồm: Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp, Ngô Hải Phan (Phó Chánh Văn phòng thường trực); Cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an, Vũ Xuân Dung; Cục trưởng Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, Nguyễn Thành Phúc; Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ, Văn phòng Chính phủ, Cao Thị Lệ; Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Nguyễn Minh Vũ.

Danh sách các thành viên khác tham gia Văn phòng Ban Chỉ đạo do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định.

Trước đó, Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 8/6/2013.

Đề án này nhằm đổi mới căn bản tổ chức, hoạt động quản lý Nhà nước về dân cư, đơn giản hóa TTHC, giảm giấy tờ công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; đồng thời, góp phần phát triển Chính phủ điện tử ở Việt Nam.

 

Hoàng Diên