(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định ban hành danh sách 24 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Cụ thể, có 11 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm: 1- Trường Đại học Lao động-Xã hội; 2- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định; 3- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh; 4- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long; 5- Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động; 6- Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; 7- Trung tâm Hành động khắc phục bom mìn Việt Nam; 8- Trung tâm Lao động ngoài nước; 9- Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I; 10- Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực II; 11- Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực III.

13 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội: 1- Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ; 2- Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Dung Quất; 3- Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh; 4- Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An; 5- Trung tâm Điều dưỡng-Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì; 6- Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ tàn tật; 7- Trung tâm Bảo trợ xã hội trẻ em thiệt thòi; 8- Trung tâm Kỹ thuật chỉnh hình và Phục hồi chức năng; 9- Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ; 10- Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh; 11- Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng; 12- Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn; 13- Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh.

Phương Nhi