(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định ban hành danh sách 5 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài chính.

Trong đó, có 3 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm: 1- Học viện Tài chính; 2- Trường Đại học Tài chính - Kế toán; 3- Trường Đại  học Tài chính - Quản trị kinh doanh.

1 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính là Nhà xuất bản Tài chính.

Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phương Nhi