(Chinhphu.vn) - Tại Quyết định 969/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phạm Văn Đức, Viện trưởng Viện Triết học, kiêm Tổng biên tập Tạp chí Triết học, giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Ông  Phạm Văn Đức sinh năm 1961, quê quán thành phố Hải Phòng. Ông Phạm Văn Đức có học hàm Phó Giáo sư, học vị Tiến sĩ.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ông Phạm Văn Đức từng giữ các chức vụ: Trưởng phòng duy vật biện chứng, kiêm Thư ký Hội đồng khoa học Viện Triết học; Viện trưởng Viện Triết học, kiêm Tổng biên tập Tạp chí Triết học.

Hoàng Diên