(Chinhphu.vn) - Tại Quyết định 2216/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Nam Hải, Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ.

Chí Kiên