(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm lại một số lãnh đạo của Ủy ban Dân tộc, Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Cụ thể, tại Quyết định 517/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Sơn Phước Hoan giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đối với ông Hoàng Xuân Lương đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Tại Quyết định 516/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hữu Đức giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại Quyết định 514, 515/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm lại ông Dương Ngọc Hải và ông Nguyễn Đình Công giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Phương Nhi