(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc phê duyệt bổ sung các dự án đầu tư thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giai đoạn 2 kéo dài (2016-2020).

Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất nguồn vốn và khả năng cân đối vốn từ ngân sách Trung ương và cơ chế để thực hiện việc bổ sung các dự án đầu tư thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL giai đoạn 2016-2020 theo Luật Đầu tư công.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt bổ sung các dự án đầu tư thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL giai đoạn 2016-2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bộ Xây dựng, Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở khu vực thường xuyên ngập lũ ĐBSCL dự kiến bổ sung thêm 132 dự án nhằm khắc phục tình trạng ngập sâu khi có lũ lên cao, đảm bảo chỗ ở an toàn, ổn định cho khoảng 44.800 hộ dân.

Qua hơn 14 năm, Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở khu vực ngập lũ ĐBSCL giai đoạn 1 và 2 đã cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra để chung sống với lũ, mang lại hiệu quả rõ rệt, gần 200.000 hộ dân vùng ngập lũ được bố trí chỗ ở ổn định, góp phần hạn chế được thiệt hại trong mùa mưa lũ, nhất là thiệt hại về người, ổn định sản xuất, đời sống, giáo dục, y tế, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Chương trình giai đoạn 2 đã triển khai tôn nền, đắp bờ bao 178 cụm, tuyến dân cư (174 cụm tuyến đã hoàn thành đạt 97% kế hoạch), hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong cụm tuyến đạt 90%, đảm bảo an toàn cho 49.540 hộ dân (đạt 88%), di dời 27.185 hộ vào ở trong các cụm, tuyến (đạt 76%).

Minh Hiển