(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh Cao Bằng để thực hiện đầu tư xây dựng cầu đường bộ II Tà Lùng - Thủy Khẩu, tỉnh Cao Bằng.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Cao Bằng khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư của dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn có liên quan; trên cơ sở đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 để thực hiện.

Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn UBND tỉnh Cao Bằng thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ.

Theo UBND tỉnh Cao Bằng, những năm gần đây, giao thương giữa Việt Nam - Trung Quốc qua cửa khẩu Tà Lùng phát triển nhanh chóng. Trên tuyến Quốc lộ 3, đoạn Bắc Kạn đến cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng), thường xuyên có lưu lượng xe lớn với nhiều xe tải nặng, xe container vận chuyển hàng hóa phục vụ xuất nhập khẩu và các hoạt động dân sinh, kinh tế, thương mại dịch vụ.

UBND tỉnh Cao Bằng đã báo cáo Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành về việc xây dựng cầu đường bộ II Tà Lùng - Thủy Khẩu tại cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng và đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, cho phép đầu tư xây dựng.

Ngày 13/10/2013, Chính phủ 2 nước Việt Nam - Trung Quốc cũng đã ký Hiệp định về việc xây dựng cầu đường bộ II Tà Lùng - Thủy Khẩu và Nghị định thư về đơn giản hóa thủ tục xuất, nhập cho nhân viên, phương tiện giao thông, thiết bị thi công và vật liệu xây dựng tại cặp cửa khẩu Tà Lùng - Thủy Khẩu để cùng xây dựng cầu đường bộ II Tà Lùng - Thủy Khẩu (hiệu lực thi hành từ ngày 26/1/2014). Hiệp định và Nghị định thư nêu trên được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 24/12/2013.

Triển khai thực hiện Hiệp định ký kết, UBND tỉnh Cao Bằng đã giao cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các thủ tục, trình tự theo quy định. Đến nay, công tác khảo sát, lập dự án công trình cầu đường bộ II Tà Lùng - Thủy Khẩu đã được cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp với Cục Giao thông vận tải thành phố Sùng Tả, Quảng Tây thực hiện hoàn thành.

Minh Hiển