(Chinhphu.vn) - Chỉ đạo về việc triển khai thi công đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn-Đất Mũi, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu trước hết Bộ Giao thông vận tải điều hòa, cân đối trong nguồn vốn đã được giao để thực hiện dự án này.

Ảnh minh họa

Trong trường hợp không điều hòa, cân đối được trong hạn mức vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 đã được giao của Bộ Giao thông vận tải, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài Chính và Bộ Giao thông vận tải tổng hợp nhu cầu bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ để hoàn thành các dự án dở dang, trong đó có dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn-Đất Mũi để trình cấp có thẩm quyền.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn-Đất Mũi được chia thành 26 gói thầu xây lắp (trong đó có 24 cầu và 1 phà). Điểm đầu của đoạn tuyến kết nối Quốc lộ 1A tại cầu Ông Tình, thị trấn Năm Căn, điểm cuối là Khu du lịch Đất Mũi, thuộc xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, đoạn Năm Căn-Đất Mũi có chiều dài trên 58km.

Đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn-Đất Mũi khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn chỉnh toàn tuyến đường Hồ Chí Minh, tạo mạng lưới giao thông hoàn chỉnh đáp ứng chiến lược phát triển giao thông vận tải và kinh tế-xã hội của toàn bộ khu vực phía Nam của Tổ quốc.

Bộ Giao thông vận tải cho biết, dự án này có tổng mức đầu tư 3.540 tỷ đồng, được khởi công năm 2009, tuy nhiên, vì thực hiện Nghị quyết 11 năm 2011 của Chính phủ nên chỉ bố trí 281 tỉ đồng vốn giai đoạn năm 2012-2015.

Bộ Giao thông vận tải cho rằng, theo Nghị quyết 38 năm 2004 của Quốc hội về chủ trương đầu tư đường Hồ Chí Minh, đến năm 2015, phải nối thông tuyến từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau), vì vậy, việc giãn tiến độ qua sau năm 2015 sẽ không đạt được mục tiêu và không phát huy được hiệu quả của cầu Năm Căn dự kiến hoàn thành vào năm sau.

Phương Hiển