(Chinhphu.vn) - Bổ sung giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiệt hại; lấy ý kiến người lao động trong xây dựng chính sách, pháp luật về lao động; thêm cửa khẩu hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài; xử lý nghiêm hành vi buôn lậu thuốc bảo vệ thực vật; đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án ngành GTVT... là những thông tin văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần 24-30/5/2014.

Ảnh minh họa
Bổ sung giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiệt hại

Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo về việc bổ sung giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, tổn thất do hành vi vi phạm pháp luật gây ra tại một số địa phương. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan Hải quan thực hiện miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu của doanh nghiệp.

Về hỗ trợ người lao động, đối với người lao động không làm việc trong những ngày từ 12/5 đến khi trở lại làm việc (trước ngày 25/5/2014) do doanh nghiệp phải ngừng sản xuất kinh doanh nhưng đã sản xuất kinh doanh trở lại, doanh nghiệp chi trả tiền lương, tiền công cho người lao động và hạch toán khoản tiền lương, tiền công này vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp bị thiệt hại phải ngừng sản xuất có khả năng phục hồi sản xuất kinh doanh trong tháng 6/2014 nhưng do chủ doanh nghiệp chưa quay trở lại để thanh toán tiền lương, tiền công tháng 4/2014 và những ngày đầu tháng 5/2014 cho người lao động, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh tạm ứng ngân sách địa phương để xử lý khoản tiền lương, tiền công còn nợ này...

Lấy ý kiến người lao động trong xây dựng chính sách, pháp luật về lao động

Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động.

Có 3 nội dung lấy ý kiến gồm: 1- Chính sách, pháp luật về lao động liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động trong quan hệ lao động; 2- Các biện pháp phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động; 3- Báo cáo thực hiện các Công ước của Tổ chức Lao động quốc tế đã được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn.

Việc lấy ý kiến được thực hiện thông qua 3 hình thức: 1- Lấy ý kiến bằng văn bản; 2- Lấy ý kiến thông qua ban soạn thảo, tổ biên tập, ban chỉ đạo, ban nghiên cứu mà đại diện tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động tham gia; 3- Lấy ý kiến thông qua các cuộc họp, hội thảo, diễn đàn, hội nghị tham vấn mà đại diện tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động tham dự.

Tăng cường quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc; trong đó yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương tổ chức tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ bằng nhiều hình thức về chính sách, pháp luật xuất khẩu lao động và các quy định hướng dẫn chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp tục làm việc với phía Hàn Quốc để tích cực phối hợp trong việc quản lý, xử lý vi phạm và đề nghị phía bạn có biện pháp tăng cường quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc, xử lý nghiêm các doanh nghiệp nước sở tại sử dụng lao động nước ngoài trong đó có người lao động Việt Nam một cách bất hợp pháp.

Bên cạnh đó phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các biện pháp giảm tỷ lệ người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc tự ý bỏ hợp đồng, không về nước đúng thời hạn; định kỳ tổng hợp báo cáo, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ có biện pháp hạn chế tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc đối với những địa phương có tỷ lệ người lao động ở lại Hàn Quốc bất hợp pháp cao.

7 trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, có 7 trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gồm:

1- Tổ chức, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất để quản lý thuộc các trường hợp quy định tại Điều 8 của Luật Đất đai.

2- Người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

3- Người thuê, thuê lại đất của người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

4- Người nhận khoán đất trong các nông trường, lâm trường, doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng.

5- Người đang sử dụng đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

6- Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7- Tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp xã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng gồm đường giao thông, công trình dẫn nước, dẫn xăng, dầu, khí; đường dây truyền tải điện, truyền dẫn thông tin; khu vui chơi giải trí ngoài trời; nghĩa trang, nghĩa địa không nhằm mục đích kinh doanh.

Phê duyệt Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020”. Đề án phấn đấu năm 2020 có khoảng 40 trường nghề chất lượng cao đủ năng lực đào tạo một số nghề được các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN hoặc quốc tế công nhận, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện đào tạo nghề ở Việt Nam và đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo đó, một trong các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án là lựa chọn một số trường nghề có năng lực đào tạo nghề tốt và có phương án, lộ trình hỗ trợ đầu tư tập trung, đồng bộ theo quy định để đạt tiêu chí của trường nghề chất lượng cao vào năm 2020.

Bên cạnh đó, tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng, đổi mới công tác quản lý và giảng dạy theo hướng tiếp cận trình độ của các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN và quốc tế đối với các trường nghề được lựa chọn; Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đào tạo ở các trường nghề được lựa chọn; triển khai số hóa các hoạt động quản lý đào tạo, quản lý chất lượng, quản lý cán bộ, giáo viên và mô phỏng hóa các chương trình đào tạo, trước hết là các nghề trọng điểm theo các công nghệ phần mềm tiên tiến trên thế giới.

Tiêu chí hộ gia đình nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định về tiêu chí hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014 - 2015. Theo đó, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình là hộ có thu nhập bình quân đầu người trên chuẩn cận nghèo hiện hành đến dưới 900.000 đồng/người/tháng.

Những đối tượng được công nhận có mức sống trung bình trên cơ sở kết quả rà soát, thẩm định của các địa phương từ năm 2014 sẽ được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo pháp luật bảo hiểm y tế.

Quy định mới về tổ chức, hoạt động của thanh tra Tư pháp

Chính phủ đã ban hành Nghị định 54/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp thay thế Nghị định số 74/2006/NĐ-CP ngày 1/8/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tư pháp.

Nghị định 54/2014/NĐ-CP bổ sung quy định 2 cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành gồm: Cục Bổ trợ tư pháp và Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; đồng thời quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan này.

Một trong những điểm mới nữa của Nghị định 54/2014/NĐ-CP là bổ sung quy định cụ thể về nội dung thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực: luật sư, tư vấn pháp luật, công chức, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, hộ tịch, nuôi con nuôi, quốc tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, đăng ký giao dịch bảo đảm, trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, hợp tác với nước ngoài về pháp luật, giám định tư pháp, xử phạt vi phạm hành chính.

Điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Lạt

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Phạm vi điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận bao gồm: Thành phố Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng và một phần huyện Lâm Hà với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 335.930 ha. Trong đó, thành phố Đà Lạt có tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 39.440 ha.

Mục tiêu là xây dựng phát triển thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 trở thành một vùng đô thị hiện đại, đẳng cấp quốc tế; có đặc thù về khí hậu, cảnh quan tự nhiên, văn hóa lịch sử và di sản kiến trúc tầm quốc gia, khu vực và có ý nghĩa quốc tế.

Thêm cửa khẩu hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

Thủ tướng Chính phủ đồng ý từ ngày 1/7/2014 trở đi, mở rộng áp dụng việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh từ 2 cửa khẩu lên 7 cửa khẩu gồm: Các Sân bay quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Cam Ranh; các Cảng biển quốc tế: Khánh Hội (thành phố Hồ Chí Minh), Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng) và Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định quy định chế độ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và cấp huyện.

Theo đó, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được hỗ trợ sinh hoạt phí mức 460.000 đồng/người/tháng; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh được hỗ trợ 230.000 đồng/người/tháng; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện được hỗ trợ 120.000 đồng/người/tháng.

Điều chỉnh, bổ sung danh mục sân golf

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định điều chỉnh, bổ sung danh mục các sân golf dự kiến phát triển đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch sân golf  Việt Nam đến năm 2020.

Cụ thể, đưa 9 sân golf và giai đoạn II của 1 sân golf ra khỏi danh mục các sân golf dự kiến phát triển đến năm 2020. Bên cạnh đó, bổ sung 15 sân golf vào danh mục.

Với việc điều chỉnh này, cả nước có 96 sân golf dự kiến phát triển đến năm 2020, trong đó vùng Trung du miền núi Bắc Bộ có 14 sân golf; đồng bằng sông Hồng 19 sân golf; Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ 30 sân golf; Tây Nguyên có 7 sân golf; Đông Nam Bộ có 22 sân golf; đồng bằng sông Cửu Long có 4 sân golf.

Chính sách ưu đãi Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt cơ chế, chính sách áp dụng đối với Dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông. Theo đó, Dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế; giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo và được áp dụng mức thuế suất 10% trong 30 năm.

Ngoài ra, Dự án còn được nhà nước cho thuê đất và được miễn tiền thuê; được hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật; được áp dụng giá điện là 1.052 đồng/kWh trong 10 năm đầu...

Xử lý nghiêm hành vi buôn lậu thuốc bảo vệ thực vật

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả yêu cầu Bộ Công an tăng cường chỉ đạo phát hiện, đấu tranh với các đường dây vận chuyển trái phép, buôn lậu, kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV nhập lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón giả; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời các văn bản pháp luật về quản lý thuốc BVTV, phân bón; phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các địa phương xây dựng kho lưu chứa thuốc BVTV bị thu giữ, kinh phí tiêu hủy thuốc BVTV giả; hoàn thành trong Quý III/2014.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là nhân dân ở khu vực biên giới không tham gia hoặc tiếp tay hoạt động vận chuyển trái phép, buôn lậu thuốc BVTV, phân bón giả; phổ biến, tập huấn, hướng dẫn nông dân nhận biết thuốc BVTV, phân bón giả và cách sử dụng thuốc BVTV, phân bón an toàn, hiệu quả.

Đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án ngành GTVT

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tăng cường chỉ đạo các chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát nhằm triển khai các dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ, nâng cao hiệu quả dự án.

Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT chỉ đạo các chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong triển khai các dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời từng bước nâng cao chất lượng Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu, tư vấn. Có giải pháp nhằm loại trừ các đơn vị không đủ năng lực tham gia hoạt động xây dựng công trình của ngành GTVT.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát, cải cách các thủ tục đầu tư xây dựng nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình đầu tư, rút ngắn thời gian thực hiện dự án, nâng cao hiệu quả công trình.

Phương Nhi