(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các Dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ảnh minh họa

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý UNBD tỉnh Ninh Bình quyết định chuyển mục đích sử dụng 86,39 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chí Kiên