(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định công nhận huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Một góc huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

UBND tỉnh Ninh Bình có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định.

Được biết, sau 8 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), 100% các xã thuộc huyện Yên Khánh đạt đạt chuẩn NTM. Huyện đủ 9 tiêu chí theo Quyết định 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nét nổi bật trong xây dựng NTM ở Yên Khánh là phát triển đồng đều các lĩnh vực. Trong nông nghiệp tập trung thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, mở rộng lúa chất lượng cao gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm và bảo vệ môi trường, đến nay Yên Khánh đã có trên 250 mô hình sản xuất theo hướng tích tụ ruộng đất, xây dựng chuỗi giá trị, đời sống người dân trong huyện đã có bước cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 42,24 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo không thuộc đối tượng chính sách bảo trợ xã hội giảm còn 1,16%. 18/18 trạm y tế xã đạt chuẩn, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn; môi trường sinh thái được bảo vệ...

Phương Nhi