(Chinhphu.vn) - Các bộ, các cơ quan có liên quan, các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục rà soát quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội và quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch của địa phương bảo đảm chất lượng quy hoạch để phát triển bền vững.

Ảnh minh họa
Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Thông báo 287/TB-VPCP trong đó có chỉ đạo về dự thảo Quy chế liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Trong thời gian qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và các bộ, ngành, địa phương có liên quan  nghiên cứu, xây dựng Quy chế liên kết vùng ĐBSCL. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc liên kết vùng sẽ tạo ra những lợi thế cạnh tranh mới, phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương và cả vùng trong phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự xã hội, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và nâng cao hiệu quả trong đầu tư.

Bên cạnh đó, liên kết giữa các địa phương khu vực ĐBSCL còn nhằm hình thành vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp hiện đại, công nghiệp và dịch vụ phát triển nhanh, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định; đảm bảo sự quản lý thống nhất toàn vùng, đồng bộ, hiệu quả. 

Mặt khác, vùng ĐBSCL còn bị ảnh hưởng chung từ các nguy cơ như biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Do vậy, cần xây dựng một Quy chế liên kết vùng có giá trị pháp lý rõ ràng, được tổ chức phù hợp với các tỉnh, thành phố ĐBSCL.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu chỉ quy định một hình thức liên kết “bắt buộc” trong Quy chế liên kết vùng ĐBSCL, nhằm phát huy hiệu quả và tính khả thi của Quy chế trong quá trình thực hiện. Việc liên kết tự nguyện do các địa phương chủ động thực hiện.

Đồng thời bổ sung các quy định về liên kết trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Rà soát thật kỹ để lựa chọn một số lĩnh vực, dự án kinh tế-xã hội khả thi nhất liên kết trước, như đầu tư cơ sở hạ tầng; sản xuất, tiêu thụ lúa gạo, thủy hải sản, trái cây; môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, các cơ quan có liên quan, các tỉnh, thành phố trong vùng ĐBSCL tăng cường công tác quản lý, giám sát thực hiện theo quy hoạch là nhân tố quan trọng đảm bảo cho sự liên kết bắt buộc trong vùng ĐBSCL được thực hiện hiệu quả.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, quy định cụ thể về trách nhiệm, quyền lợi giữa các địa phương trong vùng khi thực hiện Quy chế liên kết.

Phương Hiển

Từ khóa: tiềm năng , lợi thế